Regeringens budget för 2020 - hur påverkas du med eget företag? / Viktiga datum


*Sänkt arbetsgivaravgift.

Sänkt arbetsgivaravgift gäller vid anställning av nyanlända och långtidsarbetslösa samt gäller under de två första anställningsåren. Den 1 juli 2020 sänks arbetsgivaravgiften från 31 procent till 10 procent och kommer att gälla lön samt andra ersättningar upp till 23 500 kronor per månad. För dig med eget företag innebär det att kostnaden för att anställa någon blir maximalt 5000 kronor lägre per månad.

*Förslag om sänkt startkapital-gräns i aktiebolag

I budgetpropositionen föreslår regeringen sänkt kapitalkrav för att starta ett aktiebolag från 50.000 kronor till 25.000 kronor. Förslaget anses främja nystartande av aktiebolag inom tjänstesektorn, där kapitalbehovet i allmänhet är lägre än i andra sektorer. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

*Viktiga datum för dig som företagare i Oktober.

14e Oktober
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e Oktober
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Hör av dig för att få hjälp med de nya reglerna

 
 
 

Nyheter från Bolageriet!
/ Viktiga datum


Vi har kämpat under en lång tid med Bolageriet 2.0, vilket är vår nya plattform med uppdaterad design. Förutom att tjänsten har fått ett rejält ansiktslyft har vi också lagt till massa nya funktioner som bl.a:

*Resultatrapporter - Se enkelt månad för månad hur ekonomin går i bolaget (intäkt/kostnad).

*Ny kvittohantering - Nu går det även att "dra & släpp" för att ladda upp nya kvitton på sajten.

*Fakturauppdelning - Betalda / obetalda fakturor i två separata rader samt möjlighet att välja datumperiod för att enkelt söka upp en äldre faktura.

*Enklare betalningskolumn - Leverantörsfakturor samt skatt/moms i lättöverskådlig uppdelning.

De nya funktionerna finns via inlogg på app.bolageriet.se istället för kund.bolageriet.se. (du använder samma inlämningsuppgifter som vanligt) Ingen information kommer att försvinna i samband med bytet och du kommer i en övergångsfas kunna använda båda sidorna men app.bolageriet.se är det inlogg du ska logga in med från och med nu.


När vi släcker kund.bolageriet.se kommer följande funktioner att släppas.

* Artikelregister vid fakturering.
* Inloggning via Mobilt-bankID samt i inlogget kunna växla mellan olika företag.


Under hösten kommer vi fortsätta utveckla flera nya funktioner för dig som klient som ska göra ditt företagande ännu enklare och smidigare.

Har du önskemål om nya funktioner? Maila dem till help@bolageriet.se, vi värderar din åsikt väldigt högt.

*Viktiga datum för dig som företagare i September.

12e September
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e September
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Kontakta oss för att få hjälp med din bokföring

 
 
 

Utdelning i AB - Så funkar det! / viktiga datumUtdelning i ett aktiebolag kan göras efter att räkenskapsåret är slut och utdelningen sker alltid på skattade pengar - det vill säga - företagets resultat efter skatt. Skatten på det utdelade beloppet skiljer sig från vanlig löneskatt och viss utdelning kan ske till 20 % beskattning (ingen arbetsgivaravgift betalas på utdelningsbeloppet, som vid en vanlig löneutbetalning).

*Hur mycket utdelning kan jag göra då?
Det beror givetvis på hur mycket vinst efter skatt ditt bolag gjorde under det föregående året men de finns två regler:

- Förenklingsregeln - innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp för hur mycket utdelning du kan göra, i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln
Under 2019 kan bolaget då dela ut upp till 171 875 :- (137 500 :- efter 20% skatt).

- Huvudregeln - Ger dig möjlighet att dela ut mer pengar. Detta kan du göra om du uppfyller spärrkravet som innebär att du (inkl löner för anställda) tar ut en årslön på minst:

375 000 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma eller 600 000 kr (utdelning 2019)
386 400 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma eller 618 240 kr (utdelning 2020)

Om kravet är uppfyllt så kan du då ta ut 50% av totalt utbetald lön i utdelning (exempel: 34 000 kr x 12 * 50% = 204 000 kr brutto)

*Sparat utdelningsutrymme
Om du på grund av exempelvis för låg vinst inte kan ta ut hela maxbeloppet för utdelning i ditt bolag finns det möjlighet att spara mellanskillnaden till nästkommande år.

*Viktiga datum för dig som företagare i augusti.
1e augusti
*Inkomstdeklaration 2, elektronisk inlämning för hb & ab

19e augusti
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

26e augusti
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Kontakta oss för att få hjälp med din aktieutdelning

 
 
 

Förberedelser semester / viktiga datum

*Så förbereder du ditt företag inför semestern.

+ Städa och sortera upp bland de senaste halvårets kvitton/fakturor och övriga papper.
+ Betala kommande fakturor som har förfallodatum under din ledighet
+ Planera kommande löneutbetalningar som infaller under din semesterperiod.
+ Aktivera auto-svar på mailen med liknande fras "På semester, åter 6e augusti".
+ Förbered återkomsten från semestern och höstens jobb genom att skapa en priolista över punkter som är viktigast att ta tag i efter din ledighet.
+ Kontakta kunder och leverantörer att kontoret kommer att vara obemannat under ett antal veckor.
+ Våga vara ledig under din ledighet, ut i solen och njut.

*Viktiga datum för dig som företagare i juli.
1e juli
*Inkomstdeklaration 2, 3 4 på blankett ska vara inskickad för hb & ab

12e juli
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juli
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Vara ledig i sommar? Vi hjälper dig att släppa administrationen!

 
 
 

Sponsring / viktiga datum

*Vad räknas sponsring i en skattepliktig fråga?


När ett företag betalar en summa pengar, ger varor eller tillhandahåller tjänster till t.ex ett annat influencers, privatperson eller idrottsanordningar i utbyte mot att denne visar upp företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang - räknas detta som sponsring - som kan vara en del av företagets marknadsföringsstrategi.

De delar av sponsringen som räknas som "offentliggörande av reklam" är skattepliktiga. Det krävs en motprestation från den sponsrade personen genom t.ex att denne personen visar upp företagets logga för att marknadsföringsaktiviteten ska vara skattemässigt avdragsgill.

Överstiger sponsringen det reklamvärde som företaget får i utbyte, betraktas det istället som en icke avdragsgill gåva. Därför rekommenderas det att spara på marknadsföringsmaterial som te.x mässprogram, broschyrer eller skyltar.

*Viktiga datum för dig som företagare i juni:
12e juni
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juni
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

30 juni
*Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår. Gäller för aktiebolag/handelsbolag samt enskild firma.

Hör av dig med frågor kring tjänsteresor till oss!

 
 
 

Tjänsteresor/semester/viktiga datum

*Tjänsteresa utomlands - vad gäller?

Behöver du åka utomlands i företagets tjänst så är en av de viktigaste punkterna att beskriva syftet för resan för att den ska vara giltig att ta upp som en kostnad i företaget - du med egen firman kan alltså inte betala din privata semester med företaget - syftet kan till exempel vara att:

*sälja eller marknadsföra dina produkter
*representera företaget på en mässa
*träffa potentiella kunder eller leverantörer
*gå en kurs (här måste du påvisa att kursen är till ekonomisk nytta för bolaget)

Om du är på tjänsteresa i företagets tjänst är du även berättigad till traktamente. Det är i grunden samma regler som gäller för traktamente om du är anställd som om du driver eget. Traktamentet ska gälla för ökade levnadsomkostnader när du reser för företagets räkning och övernattar. För inkomståret 2019 är maximibeloppet 230 kr per heldag och 115 kr för halvdag. För att få rätt till avdrag för traktamente måste tjänsteresan slutdestination vara mer än 50 km från din bostad och tjänsteställe samt innebära en övernattning.

*Börjat att planera sommarens semester? Detta gäller som egen företagare.

Det är olika regler som gäller om du är anställd i ditt egna aktiebolag eller om du driver egen firma. Vid aktiebolag kan du ta ut semester och semesterlön som via en vanlig anställning. Vid enskild firma har du ingen möjlighet att ta ut betald semester.

*Viktiga datum för dig som företagare i maj:

2a maj 
*Enskild firma: Inkomstdeklaration 1 ska vara inskickad.

13e maj
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e maj
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Hör av dig med frågor kring tjänsteresor till oss!

 
 
 

Dags att deklarera!

Det är dags att sammanställa och skicka in deklarationen för 2019. Vi har denna månad listat användbara tips och svar på vanliga funderingar kring detta ämne här nedanför:

* Deklarera som företagare?
Företagare ska precis som privatpersoner också inkomstdeklarera,
dock är det olika deklarationer beroende på vilken bolagsform du har. Nedan ser du vilken inkomstdeklaration som gäller för vilken bolagsform:

- Inkomstdeklaration 2 gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar.
- Inkomstdeklaration 3 gäller för stiftelser och ideella föreningar.
- Inkomstdeklaration 4 gäller för handelsbolag.

* Moms i enskild firma?
Redovisar du moms en gång per år - förutsatt att du inte haft någon handel med utlandet - skall du deklarera momsen senast den 13e maj.

Hur används rapporterna från bokföringen i deklarationen?
*Resultatrapporten i din bokföring visar vilka kostnader och intäkter du har haft i firman under det föregående året och skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna är din vinst eller förlust i bolaget.
*Balansrapporten visar företagets tillgångar, egna kapital och skulder. De utgående balanserna från det föregående året blir med andra ord de ingående balanserna i det kommande räkenskapsåret som används i deklarationen.

*Viktiga datum för dig som företagare i april.

12e April
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e April
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Hör av dig med frågor kring bokföring till oss!

 
 
 

Deklaration 2019

I mars månad är det dags att börja samla ihop all information kring deklarationen 2019. Här nedan har vi samlat några användbara avdrag för dig som driver eget företag:

*Bilersättning:
Många företagare använder sin egna bil i verksamheten. Exempelvis måste du ta dig till ett kundmöte. När du gör den typen av resor med din egna bil får du göra ett avdrag på 18,5 kr/mil. Du redovisar alltså inte ett eventuellt bensinkvitto. För aktiebolag behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter för milersättningen. För enskild näringsverksamhet & handelsbolag gör avdraget så att skatt och dina egenavgifter sjunker i bolaget.

*Friskvårdsbidrag:
Driver du ett aktiebolag kan du dra av ditt gymkort och flertalet andra aktiviteter. Numer godkänner Skatteverket även att dyrare sporter - som inte överstiger ett värde på 5000 - kan dras av som friskvårdsbidrag. Driver du en enskilda firma kan du dock inte dra av för friskvård.

*Kontor hemma:
Som egen företagare spenderar du säkert mycket arbetstid i hemmet. Du får göra avdrag för arbetsrum hemma, men det gäller olika beroende på vilken företagsform du har;

Enskild firma.
Du får göra schablonavdrag för arbetsytan i ditt egna hem. 4000 kr per år får dras av om det sker i din egna eller din partners bostad förutsatt att det är en hyres- eller bostadsrätt. För att få göra avdraget måste du ha arbetat i hemmet minst 800 timmar.
Det motsvarar cirka 15 timmar i veckan. Om du gör schablonavdrag får du inte dra av andra kostnader som värme, el eller hyra. De ingår i schablonavdraget. Bor du i en villa får du göra detta schablonavdrag på 2000 kr istället.

Aktiebolag.
Om du däremot har ett aktiebolag är du istället anställd av bolaget. Då har du inte rätt till samma avdrag. Arbetsrummet måste kunna anses inte vara en del I bostadsutrymmet. Det ska även vara inrett på ett sett som förhindrar det att användas i andra bostadsändamål. För ett riktigt arbetsutrymme får du göra avdrag för el, värme
och hyra. Däremot kan det vara viktigt att tänka på att du kan anses ha en skattepliktig förmån.

*Traktamente som företagare:
Det är i grunden samma regler som gäller för traktamente om du är anställd som om du driver eget. Traktamentet ska gälla för ökade levnadsomkostnader när du reser för företagets räkning och övernattar. För inkomståret 2019 är maximibeloppet 230 kr per heldag och 115 kr för halvdag. För att få rätt till avdrag för traktamente måste tjänsteresan slutdestination vara mer än 50 km från din bostad och tjänsteställe samt innebära en övernattning.

*Viktiga datum för dig som företagare i Mars.

12e Mars
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

20e Mars
Deklarationsportalen för enskilda firmor öppnar.

25e Mars
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Bolageriet hjälper dig med alla frågor kring deklarationen 2019

 
 
 

Vabba som egenföretagare - så gör du.
/ Viktiga datum

 

*Vabba som egenföretagare - så gör du.

Egenföretagare har samma rättigheter som en anställd till att få ersättning från försäkringskassan vid vård av sjukt barn (VAB), men din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas bara på olika sätt:
I en enskild firma samt handelsbolag beräknas din SGI på den vinst som ditt företag har gjort före skatt. Om din firma inte är äldre än två år kan din SGI beräknas efter hur stor lönen varit om du istället varit anställd i den bransch som företaget bedriver verksamhet i. I ett Aktiebolag beräknas din SGI istället på den lön som du haft (som det räknas ut som en vanlig anställning). Ersättningen ligger på cirka 80% av din inkomst oavsett vilken företagsform du bedriver.


*Viktiga datum för dig som företagare i Februari.
4e Feb
Inkomstdeklaration 2 öppnar för aktiebolag & handelsbolag.

12e Feb
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e Feb
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

 
 

Hör av dig så hjälper vi dig

 
 
 

Nya lagar för företagare 2019 / Viktiga datum

 

*Nya regler om karensavdrag
Karensdagen blir istället ett "karensavdrag". För dig som företagare innebär detta att uträkningen av karens vid sjukdom blir annorlunda:

Tidigare såg det ut: under de första 14 dagarna av en sjukperiod ska arbetsgivaren betala sjuklön på 80 % av den lön samt andra anställningsförmåner som den anställde får via sin arbetsplats.
De nya reglerna om karensavdrag räknas istället ut via en genomsnittlig veckoinkomst och 20 % av den summan blir den nya sjuklönen. Så istället för att räkna sjuklönen på en månadslön räknas nu detta ut med en veckolön.

*Brytpunkten för statlig skatt höjs.
Vilket betyder att man kan tjäna upp till 41 999 kronor per månad innan man blir tvungen att betala statlig skatt (nya brytpunkten är alltså 42 000 kr/månad). De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider brytpunkten på grund av skatteförmånliga skäl.

Viktiga datum för dig som företagare i Januari.
17e Januari
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e Januari
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

31e Januari
Sista dag att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2018.

 
 

Kontakta oss för att få reda på de nya lagarna 2019

 
 
 

Vanliga frågor kring årsbokslut / Viktiga datum

 

December är den månad som 90% av alla företagare stänger sitt räkenskapsår och det är tid att sammanställa det gånga året och förbereda sig för årsbokslutet. Det kan lätt uppstå många frågor kring detta:

*När ska årsredovisningen lämnas in?
Årsredovisningen måste lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut, om ditt räkenskapsår slutar 31 december är sista inlämningsdatum 31 juli (Gäller Aktiebolag). Är du sen är första förseningsavgiften 5000 kr.

*Vad händer om bokslutet inte skickas in i tid ?
Straffen blir i de flesta fall böter.

*Behöver mina fakturor vara betalda innan 2018-12-31?
För att en kostnad ska räknas till det aktuella räkenskapsåret räcker det att kvitto/fakturadatumet är stämplat till 2018 för att kostnaden/intäkten ska tillfalla det året.

*Kan man ändra en inskickad årsredovisning?
Nej, man kan inte ändra en fastställd årsredovisning.

Vikta datum för dig som företagare i December.
12e december
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e december
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

31e december
Räkenskapsåret stänger .

 
 

Hör av dig med frågor kring årsredovisningen

 
 
 

Julbord - Vilka regler gäller? / Viktiga datum

 

Julbord - Hur funkar det?

Nu i november kan det vara dags att börja boka upp årets julbord. För de anställda är julmåltiderna en skattefri förmån om det är fråga om intern representation (t.ex en personalfest). Arbetsgivaren får göra avdrag för julbord enligt samma regler som för andra typer av personalfester (och det går att göra avdrag för personalfester högst två gånger per år). För kringkostnader - som t.ex lokalhyra och underhållning - godkänns avdrag med högst 180 kronor per person (plus moms).

*Viktiga datum i november.
12 november
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

26 november
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

 
 

Kontakta oss för att få koll på alla avdrag

 
 
 

Viktiga datum / vad händer om du blir sjuk?

 

• Viktiga datum för oktober.

12 oktober
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma - gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25 oktober
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

• Vad händer om du blir sjuk?
Många regler i Sverige är konstruerade med anställda i åtanke. I vissa områden drabbar det småföretagare. Blir du sjuk kan du få pengar från tre olika parter: Försäkringskassan, privat sjukförsäkring och utfyllnad från ditt egna företag.

Karensdagar?
Som egenföretagare måste du välja karenstid hos försäkringskassan. Karensdagar bestämmer tiden du är sjuk som du ej får ersättning från din försäkring. Desto lägre karensdag ger dig en högre kostnad på försäkringen och vice versa. Du kan välja allt från 1 till 90 karensdagar. För att få söka sjukpenning hos försäkringskassan måste du minst vara borta 1/4 av din arbetstid.

 
 

Hör av dig för att inte missa ett viktigt datum

 
 
 

Viktiga datum / nya regler för friskvård

 

Veckans tips har nu blivit månadens tips. Här kommer du hitta aktuella tips och råd för ditt företagande varje månad.

* Viktiga datum för dig som företagare i September.
Den 9e September ska inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti senast skickas in till skatteverket. Detta gäller även arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augustimånad.

*Arbetsgivardeklaration per månad.
Den 1 juli 2018 inträdde en ny lag kring arbetsgivardeklarationer för företag med fler än 15 anställda. Nu måste arbetsgivare redovisa utbetalda löner och avdrag skatt varje månad på individnivå till skatteverket. Den 1 januari 2019 börjar denna regel att gälla alla företag, även de med färre än 15 anställda.

• Dra av friskvårdsbidraget.
Inför stundande höstperioden kan motion vara att bra sätt för att hålla undan eventuella förkylningar. Och du som idag driver ett aktiebolag kan du dra av ditt gymkort och flertalet andra aktiviteter. Numer godkänner Skatteverket även att dyrare sporter - som inte överstiger ett värde på 5000 - kan dras av som friskvårdsbidrag.

 
 

Hör av dig för att inte missa ett viktigt datum

 
 
 

Komma tillbaka efter semestern

 

Sommaren lider emot sitt slut och några veckors ledighet har precis passerat. Det är dags att börja jobba med sin firma emot höstens budget, sälj och kundkontakter, då kan det vara skönt att rensa upp bland sina kvitton och få koll på sin bokföring. Om några månader så närmar sig även bokslutet för året, när all administration ska vara i sin ordning. Känner du dig en aningen stressad redan nu? Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig så att du kan fokusera hela hösten på att skala upp din verksamhet medans vi sköter det tråkiga, nämligen redovisningen.

 
 

Hör av dig för mer koll under hösten

 
 
 

Privat sjukvårdsförsäkring börjar att beskattas.

 

Efter den 1e Juli 2018 kommer du som betalar privat hälso- och sjukvård för dig själv eller dina anställda, kunna göra fullt avdrag för denna kostnad i ditt företag. Dock kommer arbetsgivaravgiften samtidigt att höjas med samma belopp (om du erbjuder försäkringen till dina anställda) på grund av att sjukvårdsförsäkringen nu blir en förmån som ska beskattas. I slutändan kommer kostnaden för bolaget att bli cirka 9-10% högre än tidigare om du erbjuder en privat sjukvårdsförsäkring.

 
 

Hör av dig om du behöver hjälp med avdragen

 
 
 

Våga vara ledig!

 

Veckans tips blir månadens tips istället. Vårt tips denna månad blir att våga vara ledig, ut i solen och njut. Börjar din högsäsong nu? Glöm inte att vara ledig när det lugnar ner sig i höst. Man måste också få chans att återhämta sig.

Vi på Bolageriet finns att nå under hela sommaren men veckans tips tar lite semester. Läs gärna våra tidigare tips och kom gärna med förslag på frågor du kan tänkas vilja ha svar på i höst. Skicka din fråga till hej@bolageriet.se

Trevlig sommar!

 
 

Ta det lugnt och låt Bolageriet hjälpa dig i sommar!

 
 
 

Vad betyder lönekostnad?

 

När en lön betalas ut i ett företag tillkommer det även andra "kostnader" utöver den önskade lönen så som, skatter och andra avgifter. Det är dessa avgifter plus lönesumman som är lönekostnader. Företagets lönekostnad innehåller tre delar: utbetald lön, preliminärskatt och sociala avgifter (även kallad arbetsgivaravgifter). Utöver lönen ingår även följande kostnader i en kostnadskalkyl för en anställd:
Räkneexempel
*Lönekostnad: 26284,00
*Bruttolön: 20000,00
*Arbetsgivaravgift: 6284,00
*Skatt: 4480,00
*Nettolön: 15520,00

Utbetalas: 15520,00 

 
 

Ta hjälp av Bolageriet med lönerna!

 
 
 

Hur fungerar semester för egenföretagare?

 

Det är olika regler som gäller om du är anställd i ditt egna aktiebolag eller om du driver egen firma. Vid aktiebolag kan du ta ut semester och semesterlön som via en vanlig anställning. Vid enskild firma har du ingen möjlighet att ta ut betald semester. Du har alltid möjligheten att inte arbeta men du måste ha skapat ekonomiskt utrymme för att kunna ta uttag under perioden av ledighet. Tänk därför på att fakturera lite extra för att täcka den ej betald semestern. 

 
 

Våga vara ledig med Bolageriet 

 
 
 

Avdragsgillt för Kick off?

 

Det är vanligt att ha en kick off (kurser, konferenser etc) i sitt företag. För att du ska kunna göra avdrag för eventet krävs det att händelsen har nytta för företaget samt är ekonomiskt motiverad. För att styrka vinningen för företaget av denna kick off ska nedanstående krav uppfyllas:

*Perioden för eventet är högst en vecka och minst en dag (6 timmar).
*Det är huvudsakligen ett internt arrangemang för företaget.
*Liknande arrangemang kan inte hållas för ofta och med för korta mellanrum. 
* Det finnas ett utarbetat kursprogram för perioden.

 
 

Låt Bolageriet hjälpa dig med redovisningen 

 
 
 

Redovisa uppdrag med influencer

 

Vid arbete mellan ett företag och en influencer kan utbytet mellan er vara med exempelvis pengar (en vanlig faktura) eller produkter som ditt företag skickar till personen, t.ex ett klädesplagg. För att detta ska vara skattemässigt avdragsgillt i din redovisning krävs det att det finns en motprestation från influencern för att ta emot denna vara, exempelvis visa upp era kläder i deras sociala medier.

Det kan vara bra om du detaljerat skriver upp inköpspris/syfte/vem som har fått produkten i en lista för att kunna påvisa för skatteverket vad produkterna gått till vid en eventuell revision. De produkter som ditt företag har skickat ut i detta syfte regleras sedan i samband med inventeringen av ditt lager.

Befinner du dig på andra sidan och istället är den som marknadsför de utskickade produkterna ska du även betala skatt på varans totala värde.

 
 

Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 
 
 

Brutet räkenskapsår

 

Ett brutet räkenskapsår är det räkenskapsår som inte följer det traditionella kalenderåret (Jan-Dec). Ett brutet räkenskapsår behöver fortfarande vara totalt 12 månader i följd och måste börja den första dagen i månaden och avslutas den sista dagen i månaden. Säsongsbundna verksamheter som exempelvis skidorter eller jordbruk, kan ha brutna räkenskapsår - eftersom verksamheten har sin verksamma period under en viss tid per år - detta underlättar översikten över räkenskaperna.

Om en verksamhet önskar att tillämpa ett brutet räkenskapsår måste detta först godkännas av Skatteverket. Bolagsformerna egen firma och kommanditbolag kan ej använda sig av brutet räkenskapsår.

 
 

Låt oss hålla koll på det istället! 

 
 
 

Nya lagar 2018?

 

Dyrare med förmånsbil.
Skatter för väg, trängsel, bro & färjeavgifter för privata resor med förmånsbil kommer efter årsskiftet att förmånsbeskattas även om det gäller resor till och från arbetet.

Växa-stöd för fler företagsformer.
Nu kan även aktiebolag och handelsbolag få nedsatt arbetsgivaravgift (växa-stöd) när de anställer för första gången. För att uppfylla kraven för växa-stöd-programmet krävs det en anställning på minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar i veckan. Den anställde måste även vara någon utanför bolaget (ej delägare företagsledare eller närstående till företaget).

Reklamskatt i dagspress avskaffas vid årsskiftet.

Skattelättnader för personaloptioner.
För att stötta mindre och snabbväxande företag införs det nu skattelättnader för personaloptioner (med personaloptioner får den anställde möjlighet att i framtiden köpa aktier till ett visst pris eller få aktier i utbyte mot lön. Många startups erbjuder detta då de ej kan ge en marknadsmässig lön). Lättnaderna blir att arbetsgivaren inte ska betala arbetsgivaravgifter på personaloptionerna eller att den anställde inte ska beskattas förrän aktien är såld.

Redovisning av kontrolluppgifter
Istället för att en arbetsgivare ska redovisa kontrolluppgifter kring utbetalad löner och skatter en gång om året, ska nu detta redovisas månadsvis. Lagändringen inför successivt, den 1 juli 2018 samt 1 januari 2019.

 
 

Hör av dig så berättar vi mer! 

 
 
 

Påverkar GDPR min bokföring?

 

Den 25:e maj 2018 inträder den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som är en ny lag som gäller över hela EU. I Sverige kommer GDPR att ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med Dataskyddsförordningen är att enskilda personer (köpare/användare) ska få större kontroll över hur sina personuppgifter är lagrade samt vad de kommer att användas till hos ett företag. En personuppgift kan t.ex. vara namn, personnummer, mail & telefonnummer.

Det betyder att ditt företag måste informera kring vilka personuppgifter som sparas och vad de kommer att användas till. Detta kan du göra genom ett samtycke (i villkoren) att ditt företag kommer att använda kundens uppgifter i ett specifikt kundregister. Dock kan kunden ha lämnat flera olika samtycken för en och samma personuppgift. Exempelvis kan kunden ge separata samtycken till att ta emot både e-post marknadsföring och fakturainformation via mail. Om kunden sedan ångrar sig och inte längre vill ta emot t.ex. fakturor per e-post, så är det fortfarande godkänt att företaget skickar erbjudanden per e-post. Om kunden väljer att dra tillbaka alla samtycken om lagring av sin kunddata, kan det ändå finnas skäl att behålla personuppgifter för andra ändamål som exempelvis redovisningsunderlag.

 

Påverkar det min bokföring?

Inte direkt. Företag har en rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen att lagra vissa typer av uppgifter kring en person i sju år, som till exempel fakturor, kvitton och andra revisionsunderlag. Det är hanteringen av uppgifterna efter dessa sju år som påverkas.

 
 

Fokusera på det du gör bäst

 
 
 

Räkna ut momsen baklänges 

Att räkna ut momsen baklänges är bra att kunna. Exempelvis har du fått ett pris inklusive moms men vill veta kostnaden exklusive moms, eller hur stor del av beloppet som är moms. I samtliga exempel nedan har vi ett pris på 150 kr inkl. moms. 

Räkna bakvägen vid 25% moms

150 / 1,25 = 120 kr ex moms

Momsbeloppet vid 25 % moms

150 x 0,2 = 30 kr

 

Räkna bakvägen vid 12% moms

150 / 1,12 = 133,93 kr ex moms

Momsbeloppet vid 12 % moms

150 x 0,1071 = 16,07 kr

 

Räkna bakvägen vid 6% moms

150 / 1,06 = 141,51 kr ex moms

Momsbeloppet vid 6 % moms

150 x 0,0566 = 8,49 kr

 
 

Med Bolageriet behöver du inte oroa dig för momsen. 

 
 
 
 

Semester?

Hur fungerar semester för egenföretagare? Det är olika regler som gäller om du är anställd i ditt egna aktiebolag eller om du driver egen firma.

Vid aktiebolag kan du ta ut semester och semesterlön som via en vanlig anställning.

Vid enskild firma har du ingen möjlighet att ta ut betald semester. Du har alltid möjligheten att inte arbeta men du måste ha skapat ekonomiskt utrymme för att kunna ta uttag under perioden av ledighet. Tänk därför på att fakturera lite extra för att täcka den ej betald semestern.

 
 

Få tid över till annat med Bolageriet

 
 
 
 

Betalningsvillkor?

Betalningsvillkor avser den betalningstid (kredittid) som du eller din köpare har på sig att betala avsedd faktura. Vanligast är 30 dagar. Andra vanliga betalningsvillkor är 10 och 14 dagar. Du som näringsidkare kan själv välja att fakturan ska vara betald inom 10, 14 eller 30 dagar, om inte du och köparen har kommit överens om ett specifikt datum.

Desto längre tid du ger din kund möjlighet att betala desto längre agerar du "Bank". Därför är det viktigt att kontrollera att kunden kan betala för sig.  

 
 

Få betalt i tid med Bolageriet

 
 
 
 

Vad är en juridisk person?

Termen "juridisk person" är en legal konstruktion och kan bland annat vara ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan äga rättigheter, precis som en fysisk person. Det innebär att en juridisk person bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal samt ha skulder. Innehar du en enskild firma blir inte firman en egen juridisk person utan innehavaren (du som ägare) gör alla affärer i eget namn. Det betyder att innehavare av verksamheten personligen ansvarar för verksamhetens alla åtaganden med hela sin privata ekonomi.

I aktiebolag blir istället firman den juridiska personen och bolaget blir den som tecknar avtal och bär skyldigheterna gentemot bl.a affärspartners

 
 

Välj rätt bolagsform med Bolageriet

 
 
 
 

Ej avdragsgilla kostnader

Ordet avdragsgillt betyder att du har rätt att bokföra något som en kostnad i ditt företag, exempelvis en kamera om du driver en firma som fotograf. Det finns även kostnader som inte är avdragsgilla trots att de hör till näringsverksamheten, exempelvis:

 • Parkeringsböter
 • Inkomstskatt
 • Mutor Böter och andra offentligrättsliga avgifter
 • Skattetillägg
 • Kostnadsränta på skattekontot
 • Viten/stämningar
 • Förseningsavgifter och kontrollavgifter från Skatteverket
 
 

Rätt avdrag med Bolageriet

 
 
 
 

Utgående & Ingående moms - Vad är skillnaden?

Utgående moms (mervärdesskatt), är moms/skatt för varor och tjänster som företaget säljer för. Den utgående momsen ska finnas med på fakturan som ditt företag skickar till en kund, om det är en momspliktig vara eller tjänst du säljer.

Ingående moms är moms/skatt för varor och tjänster som företaget köper för. Den ingående momsen ska finnas med på fakturan som ditt företag får skickat till sig från en kund/leverantör. För att enkelt komma ihåg skillnaden mellan ingående moms/utgående moms kan man tänka ”varor in till mitt företag = ingående moms. Varor ut från mitt företag = utgående moms”. Du som driver ett eget företag och hanterar momspengar får inte glömma att göra avdrag i momsdeklarationen för den ingående momsen: den ingående momsen får kvittas mot den utgående momsen. Varje år ska den - utgående momsen minus ingående momsen - betalas till skatteverket, är detta belopp negativt får man tillbaka beloppet från Skatteverket.

 
 

Slipp pappersstrul hemma

 
 
 
 

Hur länge ska fakturor och kvitton sparas?

Räkenskapsmaterial så som kvitton, fakturor, kontoutdrag etc ska sparas i sju år (efter avslutad kalenderår).
 

Exempelvis, om du gör bokslut den 31 dec 2018 måste alla kvitton och fakturor sparas t o m utgången av 2025. De digitala kopiorna måste även dem sparas i 7 år, medans originalkvittot - om det finns lagrat i molnet, som hos Bolageriet - räcker det med 3 år i fysisktskick.

 
 

Slipp pappersstrul hemma

 
 
 
 

Kinapaket 

En ny hanteringsavgift har införts på paket från Kina. Denna avgift gäller när privatpersoner beställer från kinabaserade företag som exempelvis Wish eller Aliexpress. Hanteringskostnaden på paket är 75:- per paket ( om varans värde är under 1500:- ) och 125:- på varor värda över 1500:-.

Du som beställare ska även betala moms på ordern. Räkneexempel: Ett mobilskal på 40 kronor kommer att kosta 50 kronor efter att moms på 25 procent lagts på. Till det kommer också den nya hanteringsavgiften på 75 kronor vilket leder till att slutsumman landar på 125 kronor på ditt beställda mobilskal.

Du företagare påverkas inte av denna avgiften då du som importör alltid ska betala moms och tull på de varor som du importerar och säljer vidare i Sverige.

 
 

Tycker du det låter krångligt? Hör av dig via formuläret nedan så hjälper vi dig.

 
 
 
 

F-skatt eller FA-skatt? 

F-skatt: Som företagare med F-skattsedel betalar du själv in skatter och egenavgifter (enskild firma) eller arbetsgivaravgifter om du är företagare med aktiebolag. A-Skatt: Som anställd av ett företag har du A-skatt och här betalar då företaget in alla avgifter och skatter. Om du har både ett eget företag samt en anställning ska du ha FA-skatt.

Skillnaden är då helt enkelt vem det är som ska betala in skatter och avgifter till skatteverket

F-skatt = du själv som företagare.
A-skatt = företaget som du är anställd av.
 FA-skatt både du själv och företaget du är anställd av.

 
 

Låt oss hjälpa dig

 
 
 
 

Mars månad = Deklaration.

Mars innebär mycket administration för dig som egen företagare. Den 20e mars öppnar Skatteverket sin e-tjänst för deklarationen. Känner du huvudvärk inför alla blanketter och avdrag som du kan tänkas missa?

 
 

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig med alla siffror! 

 
 
 
 

Har du sålt till andra EU-länder?

Har du sålt till andra EU-länder måste du rapportera in detta till Skatteverket löpande. Det måste ske varje månad som du sålt varor och en gång i kvartalet om du sålt tjänster. Du gör det via Skatteverkets e-tjänst.

Missar du detta debiteras du en avgift på 1250 kr. 

 
 

Fokusera på det du gör bäst! 

 
 
 
 

Skilj på din privatekonomi och företagsekonomi

Blanda inte ihop din privatekonomi med företagets. Skaffa ett eget företagskonto. Ett bra tips för att verkligen separerar din privatekonomi med företaget är att använda två olika banker. 

 
 

Via Bolageriets tjänst behöver du aldrig logga in på ditt företagskonto hos banken, allt sköts enkelt från vår tjänst. 

 
 
 

Hemmakontor

Som egen företagare spenderar du säkert mycket arbetstid i hemmet. Du får göra
avdrag för arbetsrum hemma, men det gäller olika beroende på vilken företagsform du
har.

 

Enskild firma


Du får göra schablonavdrag för arbetsytan i ditt egna hem. 4000 kr per år får dras av
om det sker i din egna eller din partners bostad förutsatt att det är en hyres- eller
bostadsrätt. För att få göra avdraget måste du ha arbetat i hemmet minst 800 timmar.
Det motsvarar cirka 15 timmar i veckan. Om du gör schablonavdrag får du inte dra av
andra kostnader som värme, el eller hyra. De ingår i schablonavdraget. Bor du i en
villa får du göra detta schablonavdrag på 2000 kr istället

 

AKTIEBOLAG


Om du däremot har ett aktiebolag är du istället anställd av bolaget. Då har du inte rätt
till samma avdrag. Arbetsrummet måste kunna anses inte vara en del I
bostadsutrymmet. Det ska även vara inrett på ett sett som förhindrar det att användas i
andra bostadsändamål. För ett riktigt arbetsutrymme får du göra avdrag för el, värme
och hyra. Däremot kan det vara viktigt att tänka på att du kan anses ha en skattepliktig
förmån.

Vi hjälper dig med reglerna som gäller för just dig och ditt företag! 

 
 
 

Viktiga datum under 2018

Som företagare är det många olika datum att håller reda på. Skatteverket har sina datum och Bolagsverket har sina.

Tyvärr har inte alla företag samma datum utan det varierar väldigt mycket beroende på bolagsform och hur man valt att registrera sig hos Skatteverket. Därför har Skatteverket tagit fram en mycket smart webtjänst. Där du enkelt anger bolagsform, hur ofta du redovisar moms, omsättning samt när ditt räkenskapsår slutar. Vips har du en kalender med alla viktiga datum. 

Tryck här för att komma till tjänsten! 

 

 

Låt oss hålla koll på alla viktiga datum! 

 
 
 

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period ett företag ska göra sitt bokslut eller upprätta sin årsredovisning och ska omfatta 12 månader i sträck. Det första räkenskapsåret kan vara upp till 18 månader långt och kallas förlängt. 


Kalenderår - Räkenskapsåret är enligt "traditionell" kalenderräkning (1 jan-31 dec) och gäller för:
Enskilda firmor, handelsbolag där en fysisk person beskattas för hela bolagets inkomst eller delar av
bolagets inkomst, aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar.

Brutet räkenskapsår - Räkenskapsår som inte räknas enligt den traditionella räkningen och gäller för:
Aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar eller handelsbolag med enbart juridiska delägare. Ett brutet
räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta 12 månader och avslutas den sista dagen i
en kalendermånad, exempelvis 1 november till 30 oktober.

 

 

Fokusera på din verksamhet så hjälper vi dig med resten.

 
 
 

Bokför direkt

Det blir aldrig roligare senare. Bokför affärshändelsen så fort du kan. Spara det inte och gör det i anslutning till din momsredovisning. Genom att ha en aktuell bokföring får du en bättre kontroll över ditt företag. Samt att man lätt glömmer vad varje kvitto och utlägg hade för syfte när man bokför det långt senare.

Dessutom bryter du mot bokföringslagen om du inte bokför så snart som möjligt. 

 

 

 

Genom att driva sitt företag via Bolageriets tjänst behöver du aldrig bry dig om debet och kredit. Vi sköter det åt dig. 

 
 
 

25,12,6 eller 0 %?

Momsklasser i Sverige. 

 • 25 procent moms - På majoriteten av de varor/tjänster som köps eller säljs, exempelvis kläder, teknik eller konsultarvoden.
 • 12 procent moms - Gäller för till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell och konstnärer som omsätter mer än 336 000 kr/år.
 • 6 procent moms - Gäller till exempel för tidningar, konserter/evenemang, resor, träning.
 • Momsfriverksamhet - sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster. Konstnärer som omsätter mindre än 336 000 kr/år

Driver du både momspliktig och momsfri verksamhet får du bara avdrag för ingående moms på inköp till den del av verksamheten som är momspliktig.

 
 

Med Bolageriet säljer du alltid dina varor och tjänster med rätt momssats!

 
 
 
 

När ska du deklarera moms?

Du kan registrera dig för att betala moms en gång per år, varje kvartal eller månadsvis. När du registrerat ditt företag måste du välja en av dessa alternativ. Varje gång du betalar moms måste du även skicka in en momsdeklaration. Har du en beräknad årsomsättning på högst 1.000.000:- rekommenderar skatteverket att du redovisar momsen årsvis. Det blir då mindre tillfällen att deklarera och mindre arbete för dig som företagare. Med årsredovisning är det extra viktigt att du har koll på din bokföring och lägger undan momsen löpande under året. Om du inte gör det riskerar du likviditetsproblem om en stor summa ska betalas in till skatteverket.

Om din omsättning är mellan 1.000.000:- och 40.000.000:- rekommenderar Skatteverket att du istället ska redovisa kvartal-/månadsvis. 

 
 

Du har möjlighet att ändra

Som företagare får du absolut längst skattekredit om du redovisar årsvis. Du spar både administrativ tid och minskar risken för slarv.

Du ändrar enkelt din redovisningsperiod på www.verksamt.se,

Med vår tjänst reserverar vi alltid rätt moms  och skatt åt dig som företagare

 
 
 
 

Vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning (som de ha uppkommit). Till dessa händelser räknas försäljningar, kostnader och inbetalningar som du haft i verksamheten. Alla dessa händelser behöver "bevisas" med en verifikation som till exempel ett kvitto eller en faktura.

 

Som kund hos Bolageriet fotar du in alla dina kvitton resten sköter vi. 

 

 
 
 

Reservera rätt skatt

Att hålla koll på hur mycket skatt du ska betala är inte enkelt. Som egenföretagare rekommenderas du att löpande lägga undan skatt till skattekontot som underlättar för dig så att du inte tar ut mer pengar än vad du faktiskt har.

Driver du företaget som en enskild firma brukar ett bra riktvärde vara 50 % av resultatet.

Driver du företaget som ett aktiebolag är bolagsskatten 22%. 

 

Som kund hos Bolageriet räknar vi ut din skatt löpande så att du alltid ser vad som är dina pengar.  

 

 
 
 

December

Sista månaden på året och sista chansen att påverkar sitt resultat närmar sig med stormsteg.
Absolut ska man inte köpa saker i onödan men det är dumt att vänta till efter årsskiftet. Genom att göra inköp innan den 31/12-2017 sänker det ditt resultat vilket i sin tur leder till lägre skatt.  

Ska du exempelvis köpa en ny dator är maxbeloppet för en direktavskrivning 22 399 kr ex moms.

Ett annat sätt att sänka sitt resultat på och samtidigt spara för framtiden är att spara i en tjänstepension (gäller bara enskilda firmor) Där finns det en del aspekter att ta hänsyn till men kan vara väldigt fördelaktigt.

 

Låt oss hjälpa dig att sköta ditt företag på ett modernt och säkert sätt.  

 

 
 
 
u3ajsxhzm_u-freddy-castro.jpg

Representation

Att bjuda en framtida eller viktig kund på lunch har alltid varit något många företagare gjort.

Avdraget har tidigare varit 90 kr + moms. Men nu är det slut med det från och med 1 januari 2017 gäller nya regler. Avdraget är slopat.

Möjligheten till avdrag

Vid inkomstbeskattningen är utgifter för förtäring inte avdragsgilla annat än om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Exempel på enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. Beloppet för enklare förtäring är 60 kr/per person.

Reglerna gäller för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

 

Momsavdrag

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck.

Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.

Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska den andel av underlaget som gäller mat beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Beräkna avdrag med schablon

Om det i måltiden ingår både mat och alkoholdryck kan du beräkna avdraget med hjälp av en schablon. Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden är minst 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle.

 

Räkneexempel

Ett bolag har i samband med en affärsförhandling haft kostnader för middag på totalt 1 758 kronor för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kronor exklusive moms och kostnaden för starköl är 600 kronor exklusive moms. Restaurangen har tagit ut moms med 258 kronor (12 % på 900 kronor och 25 % på 600 kronor). Bolaget bedriver en momspliktig verksamhet.

Av den totala kostnaden exklusive moms avser 60 procent (900/1500) mat och 40 procent (600/1500) starköl. Bolaget har rätt att göra avdrag för moms på ett underlag som uppgår till 900 kronor exklusive moms (300 kronor x 3). Av detta belopp ska 540 kronor (60 % av 900 kronor) avse mat och 360 kronor (40 % av 900 kronor) avse starköl. Bolaget har därför avdragsrätt för moms med 12 % på 540 kronor och 25 % på 360 kronor, alltså totalt med 154,80 kronor.

Om bolaget istället väljer att beräkna avdraget med schablon blir avdraget 138 kronor (46 kronor x 3).

En middag kan inte ses som en sådan enklare förtäring som innebär att fullt avdrag medges vid inkomstbeskattningen.

 

Som kund hos Bolageriet, fotar du bara ditt kvitto anger vilka som närvarat vid representationen och trycker skicka. Vi räknar fram det maximala avdraget, bokför, klart! 

 

 
 
 

Glasögon?

För enskilda näringsidkare är kostnaden för skyddsglasögon avdragsgill. Detta göller bara för speciella glasögon som är nödvändiga i arbetet och inte används privat. Kostanden för andra typer av glasögon(eller kontaktlinser) är inte avdragsgill. För enskilda näringsidkare bör även kostanden för terminalglasögon (för datorjobb) vara avdragsgill.

 
 

Slipp göra fel i bokföringen med Bolageriets heltäckande bokföringstjänst.

 
 
 
 

Reseersättning med egen bil

Många företagare använder sin egna bil i verksamheten. Exempelvis måste du ta dig till ett kundmöte. När du gör den typen av resor med din egna bil får du göra ett avdrag på 18,5 kr/mil. Du redovisar alltså inte ett eventuellt bensinkvitto.

Underlaget i bokföringen blir en körjournal som du fyller i vid varje tillfälle.  Här kan du enkelt ladda ner en mall att ha i bilen. Ladda ner körjournalen från Bolageriet.

Däremot får du redovisa parkeringsavgifter och trängselskatt direkt. 

 

 

Vill du få mer tid över till annat? Kontakta oss så berättar vi mer 

 
 
 
 

F-/FASKATT

Företagare som bedriver enskild näringsverksamhet är som regel godkända för F-skatt. Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter (egenavgifter) på ersättning för utfört arbete.

Du som både bedriver enskild näringsverksamhet och dessutom har inkomst av anställning behöver både vara godkänd för F-skatt och ha A-skatt, så kallad FA-skatt.

 

Vad innebär det att vara godkänd för F-skatt?

Godkännandet för F-skatt visar att du är en företagare som själv ansvarar för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för utfört arbete. Din uppdragsgivare ska inte dra av skatt eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen om du är godkänd för F-skatt. Istället betalar du själv dina skatter och egenavgifter genom att ha en debiterad preliminärskatt.

Om en uppdragstagare inte är godkänd för F-skatt ska den som betalar ut arbetsersättning normalt dra av skatt på arbetsersättningen. Detta gäller oavsett om mottagaren bedriver enskild näringsverksamhet eller är ett bolag. Om mottagaren är en fysisk person ska den som betalar ut arbetsersättningen förutom att dra skatt även betala arbetsgivaravgifter.

För att uppdragsgivaren inte ska behöva betala dina skatter och avgifter behöver du alltså vara godkänd för F-skatt åtminstone när du och uppdragsgivaren kommer överens om ersättningen eller när ersättningen betalas ut. Det innebär att om du blir godkänd för F-skatt när ersättningen redan har betalats ut kan du inte hänvisa till godkännandet i uppdraget. Då har utbetalaren alltså samma ansvar för att dra skatt och betala arbetsgivaravgifter som om du varit anställd.

Man gör inte skatteavdrag eller betalar arbetsgivaravgifter på ersättning för sålda varor, så för dig som enbart säljer varor i din näringsverksamhet har godkännandet för F-skatt ingen inverkan på ditt ansvar för att redovisa och betala skatt.

 

Du ansöker enkelt om F-skatt via www.verksamt.se. 

 

 

 
 

Enklare företagande med hjälp av Bolageriet

 
 
 

Influencer/Bloggare

Vi får ofta frågor från Influencer/Bloggare om produkter man får skickade till sig. Dessa produkter ska klassas som en inkomst/intäkt och du ska därför ta med det i din deklaration. 

Läs nedan hur Skatteverket beskriver det.  

Gratis produkter från företag

Har du en ämnesrelaterad blogg, exempelvis en modeblogg, får du kanske produkter gratis från olika företag. Det kan vara klädesplagg eller skönhetsprodukter.

Om exempelvis ett klädföretag regelbundet skickar kläder till dig i rätt storlek och förväntar sig att du ska skriva om dem i bloggen skulle det kunna innebära att det ses som en ersättning du fått för utfört arbete. Du utför ett arbete åt företaget när du skriver och gör reklam för dem i bloggen och som ersättning för ditt arbete får du kläder eller andra produkter från företaget.

Intäkten är i det här fallet produktens marknadsvärde, det vill säga det pris du skulle fått betala om du köpt den i en butik. Om intäkten ska redovisas som näringsverksamhet eller tjänsteinkomst beror på hur bloggverksamheten drivs.

Driver du bloggen självständigt under en längre tid och har ett vinstsyfte så innebär det att du driver näringsverksamhet. Ersättningen ska då redovisas i näringsverksamheten. Om bloggen inte drivs som näringsverksamhet ska du redovisa intäkterna som hobby.

Ersättning för att skriva om företag och deras produkter

Det kan förekomma att du kan få ekonomisk ersättning för att du nämner restauranger eller företag och deras produkter i din blogg. Skillnaden på den här typen av ersättning och de gratis produkter du får från företag är att här finns ett avtal om att du ska göra en motprestation innan du får ersättningen. Det rör sig om en ersättning du får för att du utför ett arbete och intäkten ska redovisas som näringsverksamhet eller tjänsteinkomst beroende på hur bloggverksamheten drivs.

Om du driver bloggen självständigt under en längre tid och har ett vinstsyfte innebär det att du bedriver näringsverksamhet. Ersättningen för att du skrivit om ett företags varor eller tjänster ska då redovisas i näringsverksamheten. Om bloggen inte bedrivs som näringsverksamhet ska du redovisa intäkterna som hobby.

Helhetsbedömning

Du kan ha en eller flera typer av intäkter från din blogg. Hur intäkterna ska deklareras och beskattas beror på hur du driver bloggen och vilket syfte du har. Driver du bloggen som näringsverksamhet innebär det att alla intäkter från bloggen ska redovisas i näringsverksamheten (med undantag för om du säljer personliga tillgångar). Du kan alltså inte redovisa exempelvis affiliateintäkter som näringsverksamhet och ersättning för att du skrivit om och gjort reklam för en restaurang som hobby.

 

Från: Skatteverket.se

 

 

 
 

Ta hjälp av Bolageriet och det blir rätt direkt! 

 
 
 

Företagstelefon

Denna vecka kommer det ett enkelt avdragstips som många stressade småföretagare lätt glömmer att ta med.

Företagstelefon, det finns nog inte en företagare som skulle klara sig utan en telefon så glöm inte att ta med denna kostnaden i ditt företag. 

Kontot du använder i bokföringen brukar normalt vara 6210 eller 6212 (mobiltelefon). 

 

 
 

Bolageriet hjälper dig med rätt avdrag! 

 
 
 

Påminnelsehantering

Det händer ibland att din kund inte betalar i tid.  Vi möter ofta företagare som inte vet hur man ska agera. Vi på Bolageriet använder följande metod som visat sig mycket framgångsrik.

1.       Fyra dagar efter att fakturan förfallit skickar vi ut en ”snäll påminnelse” utan påminnelseavgifter eller räntor. Där vi enkelt påminner vår klients kund om att fakturan förfallit. Vi skickar till och med originalfakturan.

2.       10 dagar senare skickar vi ut en ny påminnelse. Denna gång ingår både dröjsmålsränta och påminnelseavgift ( 60 kr).

3.       Biter inte påminnelse 2 kontaktar vi vår klient och frågar om ärendet ska lämnas över till inkasso.

Genom en effektiv och snabb påminnelsehantering får du som företagare betalt snabbare. En fördel med att låta oss sköta hantering är om din kund blir sur för påminnelsen kan du alltid skylla på oss. Men samtidigt är det inte du eller vi som gjort fel utan det är din klient som missat att betala fakturan. 

 

 
 

Få betalt snabbare med Bolageriet! 

 
 
 

Viktiga datum för ditt företag 

Som företagare finns det ett gäng viktiga datum att hålla reda på. Tyvärr kan du inte fråga bästa kompisen om hjälp för datumen skiljer sig från företag till företag. Skatteverket har tagit fram en jättebra tjänst som hjälper dig att hålla koll datumen som gäller hos dem.  Länk till Skatteverket. 

Du måste hålla koll när din leverantörer ska ha betalt och dina kunder senast ska betala. 

Utöver det ska du hålla koll på datumet när din årsredovisning ska skickas till Bolagsverket. 

Det är med andra ord ett gäng datum du måste hålla koll på! 

 

 
 

Slipp hålla koll på alla viktiga datum, Bolageriet gör det åt dig.  

 
 
 

Räkna ut momsen baklänges 

Att räkna ut momsen baklänges är bra att kunna. Exempelvis har du fått ett pris inklusive moms men vill veta kostnaden exklusive moms, eller hur stor del av beloppet som är moms. I samtliga exempel nedan har vi ett pris på 150 kr inkl. moms. 

Räkna bakvägen vid 25% moms

150 / 1,25 = 120 kr ex moms

Momsbeloppet vid 25 % moms

150 x 0,2 = 30 kr

 

Räkna bakvägen vid 12% moms

150 / 1,12 = 133,93 kr ex moms

Momsbeloppet vid 12 % moms

150 x 0,1071 = 16,07 kr

 

Räkna bakvägen vid 6% moms

150 / 1,06 = 141,51 kr ex moms

Momsbeloppet vid 6 % moms

150 x 0,0566 = 8,49 kr

 
 

Med Bolageriet behöver du inte oroa dig för momsen. 

 
 
 

Pensionsgrundande inkomst? 

Har du koll på hur ditt resultat påverkar din pension. Vi träffar många företagare som strävar efter att göra så lågt resultat som möjligt vilket ger en lägre skatt. Det många glömmer när man driver en enskild firma är att ditt resultat blir grunden för den allmänna pensionen. Pensionen som du kommer leva på när du blir gammal. Desto bättre resultat du gör desto mer sparas till din pension. Dock finns det ett tak när inkomsten inte längre blir pensionsgrundande.

Belopp (kronor) för intjänande till pension 2017

Högsta inkomst för intjänande till allmän pension*
Per månad/år: 41 359/496 305 kr 

Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension**
Per år: 18 951 kr

*Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten är 461 250 kronor eller 38 438 kronor per månad (2017).

**Lägsta inkomst för intjänande till allmän pension som är 42,3 procent av prisbasbeloppet.

(informationen kommer från Pensionsmyndigheten.se)

Utöver det är det också viktigt med ett bra resultat den dagen du blir sjuk eller föräldraledig. Det är något vi kommer gå igenom i ett tips framöver.

 

 
 

Vi på Bolageriet håller full koll på ditt resultat och ser till att rätt skatt reserveras och betalas i tid. 

 
 
 

Vad måste din faktura innehålla? 

Det finns många regler och krav fakturan måste uppfylla.
Vi har tagit fram en checklista med information din faktura måste innehålla. 

 • Det datum fakturan utfärdades (fakturadatum).
 • Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier. 
 • Ditt momsregistreringsnummer.
 • Ditt och köparens namn och adress.
 • Varans eller tjänstens omfattning och art.
 • Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.
 • Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset. 
 • Den aktuella momssatsen. 
 • Vilket momsbelopp som ska betalas eller om det är en momsfri försäljning.

De här uppgifterna ska finnas med i vissa fall:

 • Självfakturering. Om det är köparen som ställt ut fakturan ska ska uppgiften "självfakturering" anges.
 • Köparens momsregistreringsnummer. Om köparen är skattskyldig för köpet ska köparens momsregistreringsnummer också stå med och du ska skriva omvänd betalningsskyldighet.
 • Betalningsdatum. Betalningsdatumet ska stå med om betalningen har gjorts i förskott eller a conto och betalningsdatumet är annat än fakturadatumet.
 • Vinstmarginalbeskattning. När du säljer något med vinstmarginalbeskattning ska uppgift om detta anges, till exempel ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”, ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor” med mera.
 • Nytt transportmedel. När ett nytt transportmedel levereras till ett annat EU-land ska fakturan innehålla uppgifter som klargör att det är fråga om ett nytt transportmedel.

 

 
 

Skicka fakturan med Bolageriet och slipp oron att det blir fel. Naturligtvis bevakar vi att fakturan blir betald i tid.

 
 
 

Värdera din tid!

Vårt första tips för hösten är värdera din tid. Hur mycket lägger du ner på bokföring och administration? Hur mycket mer tid skulle du kunna lägga på dina egna kunder om du slapp oroa dig för din egna bokföring? 

Vi på Bolageriet vet att vi kan spara dig både tid och oro genom att använd vår tjänst. Kontakta oss så berättar vi mer! 

 

 
 

Har din bokföring fortfarande semester?

 
 
 

Våga vara ledig!

Veckans tips blir månadens tips istället. Vårt tips denna månad blir att våga vara ledig, ut i solen och njut. Börjar din högsäsong nu? Glöm inte att vara ledig när det lugnar ner sig i höst. Man måste också få chans att återhämta sig.

Vi på Bolageriet finns att nå under hela sommaren men veckans tips tar lite semester. Läs gärna våra tidigare tips och kom gärna med förslag på frågor du kan tänkas vilja ha svar på i höst. Skicka din fråga till hej@bolageriet.se

 

Trevlig sommar! 

 
 

Njut av sommarsolen och låt oss ta hand om resten! 

 
 
 

Egenanställd vs Företagare?

Många människor som vill starta en verksamhet överväger egenanställning framför att starta ett företag. Det är oftast lättare att komma igång och mindre bokföring involverat. De egenanställdas status på arbetsmarknaden kan oftast vara oklar. Faktureringsfirmor tar en marginal och det är svårare att göra avdrag då personen inte har ett eget bolag. 

 
 

Bokföringen

Faktureringsbolagen fungerar som en mellanhand mellan kunden och den egenanställda. Att starta företag kan upplevas svårt och otydligt. Skatteverket kan oftast ge olika svar på samma fråga beroende på vem du frågar. Med Bolageriet får du hjälp med en heltäckande bokföringslösning samt att du fortfarande äger din egna verksamhet.  

 

Fokusera på det du brinner för, vi löser resten

 
 
 

Gymkortet

Friskvård är generellt inte avdragsgillt för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare då man inte räknas som anställd. Däremot räkans rehabilitering och utbildning som avdragsgillt. Gränsen mellan rehabilitering är svår att dra. Behandlingar som kan anses vara medicinska klassificeras som rehabilitering. Som anställd i ditt egna aktiebolag har du däremot fri möjlighet att köpa ett gymkort i verksamheten.

 
 

Inga fler fel avdrag med Bolageriet

 
 
 

Får du dra av en kaffemaskin?

Utgifter för kaffe, te, kaka, kakor och bullar som ges till anställda eller styrelseledamöter är enklare förtäring och förfriskningar som räknas till de skattefria personalvårdsförmånerna. Kaffemaskin är avdragsgill om den står i företagets lokaler och inte i hemmet. Om du har kontor i ditt hem är kaffemaskinen fortfarande inte avdragsgill. 

 
 

Kaffebönorna?

Enklare förtäring inklusive kaffe är avdragsgillt som en skattefri personalförmån om du har anställda. Om du driver enskild firma utan anställda säger skatteverket nej.

 

Fakturera enkelt och smidigt med Bolageriet.

 
 
 

Vad händer om du blir sjuk?

Många regler i Sverige är konstruerade med anställda i åtanke. I vissa områden drabbar det småföretagare. Blir du sjuk kan du få pengar från tre olika parter: Försäkringskassan, privat sjukförsäkring och utfyllnad från ditt egna företag.

 
 

Karensdagar?

Som egenföretagare måste du välja karenstid hos försäkringskassan. Karensdagar bestämmer tiden du är sjuk som du ej får ersättning från din försäkring. Desto lägre karensdag ger dig en högre kostnad på försäkringen och vice versa. Du kan välja allt från 1 till 90 karensdagar. För att få söka sjukpenning hos försäkringskassan måste du minst vara borta 1/4 av din arbetstid.

 

Bolageriet hjälper dig navigera svåra regler.

 
 
 

Hur fungerar semester för egenföretagare?

Det är olika regler som gäller om du är anställd i ditt egna aktiobolag eller om du driver egen firma. Vid aktiebolag kan du ta ut semester och semesterlön som via en vanlig anställning. Vid enskild firma har du ingen möjlighet att ta ut betald semester. Du har alltid möjligheten att inte arbeta men du måste ha skapat ekonomiskt utrymme för att kunna ta uttag under perioden av ledighet. Tänk därför på att fakturera lite extra för att täcka den ej betald semestern. 

 
 

Slipp oroa dig med Bolageriet.

 
 
 

Vad är F-skatt?

För att som företagare kunna fakturera måste du ha F-skatt. Som vanlig anställd har du A-skatt. F-skatt är en företagarskatt som betalas av dem som har överskott i sin verksamhet. Du betalar själv preliminär skatt och sociala avgifter. Hur stor F-skatt du ska betala bestäms av skatteverket baserat på dina premiliminära inkomstavgifter eller i en preliminär självdeklaration.

 
 

Hur skaffar du det?

Det finns många regler gällande F-skatt. Endast fysiska och juridiska personer kan få F-skatt. Godkännande är inte begränsat till ett visst beskattningsår utan gäller tills skatteverket återkallar det. Skatteverket kan alltid ge ut dokumentation om du har F-skatt eller ej. För att du som enskild näringsidkare ska anses driva näringsverksamhet och därmed kunna få ett godkännande för F-skatt måste verksamheten bedrivas yrkesmässigt och självständigt. Läs mer om dessa två parametrar på skatteverkets hemsida.

 

Bolageriet hjälper dig skaffa F-skatt

 
 
 

Får du dra av parkeringsböter?

Felparkeringsavgifter (parkeringsböter) är aldrig avdragsgilla. Detta gäller även om kostnaden avser företagets bil eller om företaget fått ökad vinst till följd av felparkeringar. Felparkeringsavgifter på privata parkeringsplatser brukar kallas kontrollavgifter. De behandlas på samma sätt skattemässigt.

 
 

Med vår tjänst gör du aldrig fel avdrag.

 
 
 
 

Glasögon?

För enskilda näringsidkare är kostnaden för skyddsglasögon avdragsgill. Detta göller bara för speciella glasögon som är nödvändiga i arbetet och inte används privat. Kostanden för andra typer av glasögon(eller kontaktlinser) är inte avdragsgill. För enskilda näringsidkare bör även kostanden för terminalglasögon (för datorjobb) vara avdragsgill.

 
 

Slipp göra fel i bokföringen med Bolageriets heltäckande bokföringstjänst.

 
 
 
 

Gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag till ideella organisationer och liknande är normalt inte avdragsgilla. Endast om man tydligt kan se ett tillräckligt högt PR-värde eller om företaget får en motprestation som står i rimlig proportion till gåvan, kan gåvan vara avdragsgill som sponsring. Vanligast är sponsring till idrottsverksamhet. För ett litet företag är det vanligen en nytta i form av reklam eller PR som kan ses som en godkänd motprestation,  t ex en skylt med reklam på evenemanget eller brandad matchboll.

 
 

Representationsgåvor

Utgifter för representationsgåvor till kunder är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen och momsen avseende den avdragsgilla kostnaden är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad person.

Representationsgåvor till kunder och leverantörer är avdragsgilla som kostnader och momsen är även den avdragsgill. Gåvan ska ha ett direkt samband till din egna verksamhet och ska ges för att behålla eller inleda en affärsrelation. Choklad, biobiljetter, chokladaskar och vinflaskor kan vara exempel på godkända representationsgåvor. 180kr exklusive moms år 2016 & 2017 är maxbeloppet för avdragsgilla representationsgåvor och parten som mottar gåvan måste vara momsregistrerad

 

Med Bolageriets tjänst behöver du inte oroa dig över vad som är avdragsgillt. Vi hjälper dig.

 
 
 
 

När ska du deklarera moms?

Du kan registrera dig för att betala moms en gång per år, varje kvartal eller månadsvis. När du registrerat ditt företag måste du välja en av dessa alternativ. Varje gång du betalar moms måste du även skicka in en momsdeklaration. Har du en beräknad årsomsättning på högst 1.000.000:- rekommenderar skatteverket att du redovisar momsen årsvis. Det blir då mindre tillfällen att deklarera och mindre arbete för dig som företagare. Med årsredovisning är det extra viktigt att du har koll på din bokföring och lägger undan momsen löpande under året. Om du inte gör det riskerar du likviditetsproblem om en stor summa ska betalas in till skatteverket.

Om din omsättning är mellan 1.000.000:- och 40.000.000:- rekommenderar Skatteverket att du istället ska redovisa kvartal-/månadsvis. 

 
 

Du har möjlighet att ändra

Som företagare får du absolut längst skattekredit om du redovisar årsvis. Du spar både administrativ tid och minskar risken för slarv.

Du ändrar enkelt din redovisningsperiod på www.verksamt.se,

Med vår tjänst reserverar vi alltid rätt moms  och skatt åt dig som företagare

 
 
 
 

Vad är traktamente?

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under arbetsresan, det vill säga utgifter för boende, högre måltidskostnader än vanligt och småutgifter. Vid övernattning har du rätt till traktamente. Inom Sverige är det ett avdrag på 220 kronor per dag och 110 kronor per halvdag. Traktamente gäller för arbetsresor utanför den vanliga verksamhetsorten.  

 
 

Schablonbelopp utomlands

Traktamente gäller självklart vid arbetsresor utomlands. Det dras av utöver resekostnader. Normalbelopp faställs för varje land och kan variera kraftigt. Läs mer om specifika länder på skatteverkets hemsida.

Med Bolageriet hjälper vi dig med dina kvitton och avdrag. Lägg bara upp dit kvitto så sköter vi resten.

 
 
 
 
                    

                    

Hur drar du av din laptop?

En vanlig fråga som ställs är hur du hanterar köp av laptop. Det är absolut en avdragsgillkostnad om den ska användas i din verksamhet. Frågan man måste ställa sig är om man får dra av den direkt eller om datorn måste skrivas av på flera år (en avskrivning). Reglerna är väldigt tydliga. Är kostnaden lägre än 22 400 kr alternativt att livslängden är kortare än 3 år får du göra ett avdrag på hela beloppet. Annars blir du tvungen att dela upp kostnaden på flera år.

 
 

Med Bolageriet hjälper vi dig med dina kvitton och avdrag. Lägg bara upp dit kvitto så sköter vi resten.

 
 
 
 

Arbetsrum hemma, avdrag?

Som egen företagare spenderar du säkert mycket arbetstid i hemmet. Du får göra avdrag för arbetsrum hemma, men det gäller olika beroende på vilken företagsform du har.

 
                     Enskild firma eller aktiebolag påverkar vad du får dra av.

                     Enskild firma eller aktiebolag påverkar vad du får dra av.

 

Enskild firma

Du får göra schablonavdrag för arbetsytan i ditt egna hem. 4000 kr per år får dras av om det sker i din egna eller din partners bostad förutsatt att det är en hyres- eller bostadsrätt. För att få göra avdraget måste du ha arbetat i hemmet minst 800 timmar. Det motsvarar cirka 15 timmar i veckan. Om du gör schablonavdrag får du inte dra av andra kostnader som värme, el eller hyra. De ingår i schablonavdraget. Bor du i en villa får du göra detta schablonavdrag på 2000 kr istället

Aktiebolag

Om du däremot har ett aktiebolag är du istället anställd av bolaget. Då har du inte rätt till samma avdrag. Arbetsrummet måste kunna anses inte vara en del I bostadsutrymmet. Det ska även vara inrett på ett sett som förhindrar det att användas i andra bostadsändamål. För ett riktigt arbetsutrymme får du göra avdrag för el, värme och hyra. Däremot kan det vara viktigt att tänka på att du kan anses ha en skattepliktig förmån.

 

Med Bolageriet behöver du inte tänka på deklarationen.
Vi gör den åt dig.

 
 
 
 

Vårstäda bland dina pärmar

Bokföringsreglerna säger att all din bokföring måste sparas i minst 7 år efter avslutat räkenskapsår. Från och med 1 januari 2017 kan du alltså slänga all bokföring som tillhör räkenskapsår som avslutas under 2009 eller tidigare. Det är däremot viktigt att spara all dokumentation under de 7 åren på en trygg plats.

 

Slipp oron för fel. Låt oss på Bolageriet hjälpa dig. 

 
 
 
 

Reseersättning med egen bil

Många företagare använder sin egna bil i verksamheten. Exempelvis måste du ta dig till ett kundmöte. När du gör den typen av resor med din egna bil får du göra ett avdrag på 18,5 kr/mil. Du redovisar alltså inte ett eventuellt bensinkvitto.

Underlaget i bokföringen blir en körjournal som du fyller i vid varje tillfälle.  Här kan du enkelt ladda ner en mall att ha i bilen. Ladda ner körjournalen från Bolageriet.

Däremot får du redovisa parkeringsavgifter och trängselskatt direkt. 

 

 

Vill du få mer tid över till annat? Kontakta oss så berättar vi mer 

 
 
 
 
 

Skilj på din privatekonomi och företagsekonomi

Blanda inte ihop din privatekonomi med företagets. Skaffa ett eget företagskonto. Ett bra tips för att verkligen separerar din privatekonomi med företaget är att använda två olika banker. 

 
 

Via Bolageriets tjänst behöver du aldrig logga in på ditt företagskonto hos banken, allt sköts enkelt från vår tjänst. 

 
 
 

Bokför direkt

Det blir aldrig roligare senare. Bokför affärshändelsen så fort du kan. Spara det inte och gör det i anslutning till din momsredovisning. Genom att ha en aktuell bokföring får du en bättre kontroll över ditt företag. Samt att man lätt glömmer vad varje kvitto och utlägg hade för syfte när man bokför det långt senare.

Dessutom bryter du mot bokföringslagen om du inte bokför så snart som möjligt. 

 

 

 

Genom att driva sitt företag via Bolageriets tjänst behöver du aldrig bry dig om debet och kredit. Vi sköter det åt dig. 

 
 
 
u3ajsxhzm_u-freddy-castro.jpg

Nya regler vid Representation

Att bjuda en framtida eller viktig kund på lunch har alltid varit något många företagare gjort.

Avdraget har tidigare varit 90 kr + moms. Men nu är det slut med det från och med 1 januari 2017 gäller nya regler. Avdraget är slopat.

Möjligheten till avdrag

Vid inkomstbeskattningen är utgifter för förtäring inte avdragsgilla annat än om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Exempel på enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. Beloppet för enklare förtäring är 60 kr/per person.

Reglerna gäller för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

 

Momsavdrag

Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck.

Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.

Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska den andel av underlaget som gäller mat beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

Beräkna avdrag med schablon

Om det i måltiden ingår både mat och alkoholdryck kan du beräkna avdraget med hjälp av en schablon. Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden är minst 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle.

 

Räkneexempel

Ett bolag har i samband med en affärsförhandling haft kostnader för middag på totalt 1 758 kronor för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kronor exklusive moms och kostnaden för starköl är 600 kronor exklusive moms. Restaurangen har tagit ut moms med 258 kronor (12 % på 900 kronor och 25 % på 600 kronor). Bolaget bedriver en momspliktig verksamhet.

Av den totala kostnaden exklusive moms avser 60 procent (900/1500) mat och 40 procent (600/1500) starköl. Bolaget har rätt att göra avdrag för moms på ett underlag som uppgår till 900 kronor exklusive moms (300 kronor x 3). Av detta belopp ska 540 kronor (60 % av 900 kronor) avse mat och 360 kronor (40 % av 900 kronor) avse starköl. Bolaget har därför avdragsrätt för moms med 12 % på 540 kronor och 25 % på 360 kronor, alltså totalt med 154,80 kronor.

Om bolaget istället väljer att beräkna avdraget med schablon blir avdraget 138 kronor (46 kronor x 3).

En middag kan inte ses som en sådan enklare förtäring som innebär att fullt avdrag medges vid inkomstbeskattningen.

 

Som kund hos Bolageriet, fotar du bara ditt kvitto anger vilka som närvarat vid representationen och trycker skicka. Vi räknar fram det maximala avdraget, bokför, klart!