MÅNADENS TIPS SEPtember 2020

Privatbil eller tjänstebil - vilket är bäst? / Viktiga datum

Många av dagens egenföretagare använder sin privata bil till resor i företaget. Vilket är mest förmånligt för dig som företagare? Privatbil eller tjänstebil?

Med privatbil betalar du ur egen ficka alla kostnader kopplade till bilen (skatt, reparation, försäkring mm). Tjänstebil å andra sidan är det företaget som köper och betalar då alla kostnader förknippat med den.
Kör du privata resor – fler än 10 tillfällen och max 100 mil per år – med tjänstebilen så ska du förmånsbeskattas vilket innebär att tjänstebilen blir en förmånsbil. Förmånsvärdet beror på bilens värde, dyrare bil = högre förmånsvärde.

Vid betalning av drivmedlet för förmånsbilen kan du antingen betala det privat ur egen fick och få milersättning för de mil du kör i tjänsten. Eller att företaget betalar allt drivmedel men då förmånsbeskattas du privat med 120% av marknadsvärdet på drivmedlet för de mil du kör privat.

Om förmånsbil eller privatbil är mest fördelaktigt för just dig beror på hur många mil du kör privat och i företaget. Det finns ingen exakt brytpunkt räknat i antal körda mil när de olika alternativen är mest fördelaktiga, men generellt kan man säga att ju mer du kör i företaget desto mer fördelaktigt är det med förmånsbil.

Idén med förmånsbeskattning är att det ska vara kostnadsneutralt – d.v.s att det ska kosta lika mycket om du väljer privatbil eller förmånsbil – om man kör normalt antal mil (1500 mil totalt) per år. Med relativt lite privat- och tjänstekörning ur ett rent ekonomiskt perspektiv skulle det vara relativt lika om du väljer förmånsbil eller privatbil.

I de allra flesta verksamheter får man heller inte lyfta momsen på inköpet av en vanlig personbil. Väljer du att leasa bilen i företaget får du lyfta 50% av momsen på leasingavgiften . I båda fallen (köp eller leasa) får man dock lyfta momsen på löpande kostnader som reparationer, underhåll, tvätt etc.

– Köpa på företaget
*Plus – Kör du mycket i tjänsten så belastar du inte din privata ekonomi.
*Minus – Du går miste om momsavdraget.

-Använda privat bil
*Plus – Lönsamt om du kör väldigt få mil i tjänsten.
*Plus – Ingen förmånsbeskattning.
*Minus – Du måste stå för all service och alla reparationer privat.
*Minus – Du får inte göra avdrag för bilens värdeminskning.

– Leasa på företaget
*Plus – Halva momsen på leasinghyran är avdragsgill.
*Plus – Momsen på driftskostnaderna är avdragsgill i sin helhet.

*Minus – Oklar slutsumma vid återlämning av leasingbil som exempelvis skador på bilen som behöver repareras eller betala mellanskillnaden på rest- och marknadsvärdet.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att kolla över alternativen


Viktiga datum för dig som företagare i september

14e sep

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e sep

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

 

MÅNADENS TIPS Augusti 2020

Så kommer du igång efter semestern / Viktiga datum

Checklista som underlättar tillbakagången efter semestern.

Det är många företagare som kommer tillbaka till jobbet nu i augusti. För att underlätta din tillbakagång efter semestern så har vi sammanställt en lista som gör första veckan enklare:

+ Registrera senaste kvartalets kvitton – Q2 – om du har kvartalsvis rapportering.
+ Betala fakturor som inkommit under semestern.
+ Skapa en priolista på vad som är viktigt att först komma igång med efter din semester.
+ Kontakta dina viktigaste kunder att du är tillbaka på kontoret.
+ Stänga av auto-svar på mailen.
+ Lägg in kommande löneutbetalningar.
+ Uppdatera dig på de nya lagarna som började gälla från och med den 1e juli 2020, som berör företagare. Dessa kan du kan läsa om i förra månadens tips lite längre ner på sajten.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att enklare komma tillbaka med din bokföring.


Viktiga datum för dig som företagare i augusti

3e aug

*Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag eller handelsbolag.

17e aug

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

26e aug

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

 

MÅNADENS TIPS Juli 2020

Ny lagar för företagare 2020 / Viktiga datum

Nya lagar och regler 1e juli 2020

Varje år den 1e juli träder nya lagar och regler i kraft – med tanke på rådande coronapandemi införde regeringen vissa av reglerna tidigare än vanligt – nedan listas några av de nya reglerna som berör dig som företagare:

*Möjlighet till minskade lönekostnader med korttidsarbete.
Företag kan få stöd för att låta sina medarbetare korttidsarbeta (arbetstiden kan förkortas upp till 80 procent) den anställde får då en löneminskning på 12 procent. Gäller mellan den 1 maj och den 31 juli 2020

*Omställningsstöd för företag.
Stödet riktar sig till de företag som har tappat mycket av sin omsättning under pandemin. Företagen får hjälp med en del av sina fasta kostnader men ej kompensation för den tappade omsättningen.
Andelen pengar ditt företag kan få som stöd beror på hur mycket omsättningen har sjunkit. Några kritterna som måste uppfyllas för att få stödet är:

– Företagets omsättning ska minst uppnå 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret.
– Omsättningen ska ha sjunkit minst 30 % för mars och april 2020 jämfört med samma period föregående år.
– Din verksamhet måste ha F-skatt
– Stödet varierar mellan 22,5 % och 75 % av de fasta kostnaderna under perioden mars och april 2020 då räknas inte lönekostnader in.

Ansökan gör du hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti.

*Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.
En åtgärd som införts för att minska smittspridning är att arbetsgivaren ska erbjuda fri parkering vid arbetsplatsen som en skattefri förmån under perioden den 1 april – 31 december 2020.  Arbetsgivare kan även ge de anställda en skattefri gåva med ett värde på högst 1 000 kr under perioden 1 juni – 31 december 2020 som ett stöd till den lokala handeln.

*Sänkning av anståndsavgiften.
Anståndsavgift är den avgift som skatteverket tar för att skjuta upp inbetalningar av skatter. Riksdagen har nu beslutat att sänka avgiften för att skjuta upp inbetalningen av skatt till skatteverket på grund av coronapandemin. De sex första månadernas anstånd är avgiftsfria och därefter utgår avgiften med en lägre procent.


*Nystartade företag för stöd längre.
Nu förlängs stödet från 6 månader till 12 månader till de nyföretagare som tar emot Arbetsförmedlingens stöd för start av näringsverksamhet. Förlängningen av stödet gäller tillfälligt från 1 maj till och med 31 december 2020.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att tillämpa de nya reglerna i din redovisning


Viktiga datum för dig som företagare i juli

1e juli

*skattedeklaration 2020 för aktiebolag eller handelsbolag.

13e juli

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e juli

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS Juni 2020

Semesterersättning med eget företag? / Viktiga datum

Som anställd i ett bolag ingår en semesterersättning eller semesterlön under din betalda semesterperiod. Men hur funkar det som egenföretagare?

Du som driver eget aktiebolag har rätt att ta ut semesterersättning från ditt egna bolag då du räknas som anställd av firman. Driver du dock enskild firma kan du inte ta ut semesterersättning i den benämningen utan vill du ha extra semesterkassa så gör du helt enkelt ett eget uttag ur bolaget. Det finns två olika begrepp när det kommer till att betala ut ersättning vid semester:

*Semesterlön – Din vanliga månadslön + semestertillägg. Tillägget är 0,43% av din månadslön multiplicerat med antal dagar du tar ut som semester. Enkelt räknat:

10 000 (månadslön) x 0,43 (= 43:- ) x 20 (antal semesterdagar) = 860:

Har du anställda som exempelvis går på rörlig lön som timmar, så räknar du 12% av den årliga lönen mellan mars & april.

Semesterlön – Din vanliga månadslön + tillägg. Denna lönen ersätter din vanliga lön under semesterperioden.

Behöver du hjälp med din semesterersättning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i juni

12e juni

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juni

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

30e juni

*Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma ska vara inlämnad

MÅNADENS TIPS Maj 2020

Allt om årsredovisning - när ska den skickas in? / Viktiga datum

För att avsluta det förra årets räkenskapsår sammanställs en årsredovisning (för AB) eller årsbokslut (för enskild firma & HB). Årsredovisningen ska enligt lag skickas in till bolagsverket en gång per år och ger en bild över vilket resultat företaget gjort samt hur ekonomin mår i bolaget. Det är även i samband med årsredovisningen och årsstämman som aktieutdelning bestäms. En årsredovisning innehåller följande delar:

*Förvaltningsberättelse – Här beskrivs företags viktigaste delar under det gångna året exempelvis förklaring till varför omsättning ökat etc.
*Resultaträkning – Här sammanfattas företages intäkter och kostnader för räkenskapsåret.
*Balansräkning – Ger en bild över bolagets tillgångar och skulder på balansdagen d.v.s den sista dagen på räkenskapsåret.
*Noter – Tilläggsinformation kring specifika händelser i årsredovisningen.

För att undvika att få tillbaka årsredovisningen med krav att göra rättelser från Bolagsverket finns det några punkter att ha koll på innan den väl skickas in:

*Se till att alla underlag för transaktioner finns i form av kvitton och fakturor då alla poster i bokslutet måste styrkas med just detta. Enklast är om du gör detta månadsvis.

*Om ditt aktiebolag har fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner i balansomslutning (tillgångar & skulder) eller mer än tre miljoner i nettoomsättning så krävs även en revisionsberättelse från din revisor.

*Tänk på att balans- och resultaträkningen inte är samma sak som resultatrapport. Skillnaden är att resultaträkningen är en sammanställd bild av tillgångar och skulder (för hela året) där intäkterna/kostnaderna inte listas i vilken månad transaktionerna ägde rum utan bara under året (2019). Resultatrapport är en rapport du kan få ut från din sida på Bolageriet där intäkter/kostnader syns för varje månad. Det är balans- och resultaträkningen som ska skickas in till bolagsverket.


Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket inom sju månader efter avslutat räkenskapsår med andra ord den 31 juli 2020 om ditt räkenskapsår slutade den 31e december 2019.

Behöver du hjälp kring din årsredovisning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i maj

4e maj

*Inkomstdeklaration 1 ska vara inskickad för enskild firma. 

12e maj

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e maj

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS April 2020

Statens stödpaket till småföretagare under coronakrisen - Så funkar det. / Viktiga datum

För att rädda vissa småföretagare i en nedgången av intäkter kring den rådande situationen i samhället erbjuder sig staten att bl.a ta över tillfälliga kostnader, del av lönekostnaderna samt karensdagar. Nedan har vi sammanfattat de tillfälliga åtgärder som staten gått ut med:

* Karensdag tas bort och staten betalar ut sjukpenning från första dagen och gäller mellan 11/3 – 31/5-2020. Detta stöd ansöks hos försäkringskassan.

* Förslag kring att staten betalar hela sjukpenningen de första 14 sjukdagarna (den ersättning som företaget själva generellt sett står för) och detta gäller mellan 11e mars – 31e maj 2020. Ersättningen  ansökas via Försäkringskassan och kommer att betalas ut retroaktivt. 

*Tillfälligt sänkta arbetsgivar- samt egenavgifter med 21,21% (med ett maxbelopp på 5300:-/ per anställd). Detta gäller anställda med en månadslön på max 25 000:-. Löner över 25 000:- beskattas som vanligt (dock bara delen som överstiger 25 000:- ). Detta gäller företag med max 30 anställda och gäller mellan 1/3 – 30/6-2020. För att få del av lättnaderna kryssa ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd”.

*Stöd för hyressänkningar med 50% av den fasta hyran och gäller mellan 1/4 – 30/6-2020 och ansöks hos länsstyrelsen via hyresvärden.

* Skattebetalningar som kan skjutas upp: arbetsgivaravgifter, löneskatt samt moms. Du ansöker hos Skatteverket som öppnade upp för detta den 30/3-2020. Du har möjlighet att skjuta upp 3 månaders skatt under en 12 månaders period Skatten ska betalas tillbaka till Skatteverket senast 12 månader efter att ditt första ansökningsdatum. 

* Stöd för kortare permitteringar för anställda. Gäller ej – som det verkar i dagsläget – personer som driver enskilda firmor, d.v.s du kan ej permittera dig själva, har du ett aktiebolag kan du permittera dig själva om du är ensam anställd. Gäller ej nyanställda utan bara anställda som fått lön de senaste 3 månaderna. Detta ansöks hos Tillväxtverket from 7/4-2020. I din ansökan måste du kunna påvisa ekonomiska svårigheter p.g.a av den rådande coronasituationen.

* Uppskjutning av vinstskatt för 2019. Detta gäller för bolagsformerna enskild firma samt handelsbolag. 1 miljon kr kan skjutas upp i en periodiseringsfond som kan kvittas emot framtida förluster inom en period på 6 år. En ny preliminärdeklaration ska lämnas in upp till ett halvår efter beskattningsåret. Detta fylls i hos Skatteverket i bilaga NE (ruta R34) för enskilda näringsidkare samt bilaga N3A (ruta 19) för handelsbolag.


Viktiga datum för dig som företagare i april

14e april

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e april

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,för de 

MÅNADENS TIPS Mars 2020

Så deklarerar du med eget företag / Viktiga datum

När kommer deklarationen 2020?
Du som har en digital brevlåda kan se din deklaration redan mellan 4 – 11 mars. För dig som driver eget företag så finns det oftast bara en extra blankett att fylla i innan du skickar in din deklaration till skatteverket. Hur de olika företagsformerna skiljer sig åt i deklarationen:

*Enskild firma
Inkomstdeklaration 1 ska vara inlämnad senast 4e maj 2020 (för privatpersoner och delägare av handelsbolag) tillsammans med blanketten NE. Här avslutas även den löpande bokföringen för föregående år om du har en omsättning på under 3 miljoner kronor.

*Handelsbolag
Inkomstdeklaration 4 ska vara inlämnad 1 juli 2020 tillsammans med blankett N3A. Även här avslutas den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

*Aktiebolag
i ett aktiebolag används inkomstdeklaration 2 som ska lämnas in senast 1 juli 2020 om räkenskapsåret följer kalenderåret (januari till december). Du som företagsledare eller delägare lämnar även in blanketten K10 tillsammans med din vanliga deklaration.

Avdrag att ta upp i deklarationen (enskild firma)

Ett urval av avdrag som du kan göra i din enskilda firma:

Lokalhyra (gäller ej om du har kontor i bostaden, här gäller istället avdraget, kontor hemma), avdrag för resor med privat bil mellan hem & arbete (samma regler som vid en vanlig anställning), trängselskattsavgifter mellan bostad och arbete, deklarationshjälp om det avser företagets moms- eller arbetsgivardeklaration, företagshälsovård – om den är inriktat på det förebyggande arbetsmiljöarbetet – exempelvis hälsoundersökningar om arbetet i din firma kräver det (gäller ej gymkort)

Skatteverket har upprättat ett avdragslexikon som du hittar på länken här


Viktiga datum för dig som företagare i mars

12e mars

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

17e mars

*Skatteverket öppnar inkomstdeklaration 1.

25e mars

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,

MÅNADENS TIPS Juli 2020

Ny lagar för företagare 2020 / Viktiga datum

Nya lagar och regler 1e juli 2020

Varje år den 1e juli träder nya lagar och regler i kraft – med tanke på rådande coronapandemi införde regeringen vissa av reglerna tidigare än vanligt – nedan listas några av de nya reglerna som berör dig som företagare:

*Möjlighet till minskade lönekostnader med korttidsarbete.
Företag kan få stöd för att låta sina medarbetare korttidsarbeta (arbetstiden kan förkortas upp till 80 procent) den anställde får då en löneminskning på 12 procent. Gäller mellan den 1 maj och den 31 juli 2020

*Omställningsstöd för företag.
Stödet riktar sig till de företag som har tappat mycket av sin omsättning under pandemin. Företagen får hjälp med en del av sina fasta kostnader men ej kompensation för den tappade omsättningen.
Andelen pengar ditt företag kan få som stöd beror på hur mycket omsättningen har sjunkit. Några kritterna som måste uppfyllas för att få stödet är:

– Företagets omsättning ska minst uppnå 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret.
– Omsättningen ska ha sjunkit minst 30 % för mars och april 2020 jämfört med samma period föregående år.
– Din verksamhet måste ha F-skatt
– Stödet varierar mellan 22,5 % och 75 % av de fasta kostnaderna under perioden mars och april 2020 då räknas inte lönekostnader in.

Ansökan gör du hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti.

*Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.
En åtgärd som införts för att minska smittspridning är att arbetsgivaren ska erbjuda fri parkering vid arbetsplatsen som en skattefri förmån under perioden den 1 april – 31 december 2020.  Arbetsgivare kan även ge de anställda en skattefri gåva med ett värde på högst 1 000 kr under perioden 1 juni – 31 december 2020 som ett stöd till den lokala handeln.

*Sänkning av anståndsavgiften.
Anståndsavgift är den avgift som skatteverket tar för att skjuta upp inbetalningar av skatter. Riksdagen har nu beslutat att sänka avgiften för att skjuta upp inbetalningen av skatt till skatteverket på grund av coronapandemin. De sex första månadernas anstånd är avgiftsfria och därefter utgår avgiften med en lägre procent.


*Nystartade företag för stöd längre.
Nu förlängs stödet från 6 månader till 12 månader till de nyföretagare som tar emot Arbetsförmedlingens stöd för start av näringsverksamhet. Förlängningen av stödet gäller tillfälligt från 1 maj till och med 31 december 2020.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att tillämpa de nya reglerna i din redovisning


Viktiga datum för dig som företagare i juli

1e juli

*skattedeklaration 2020 för aktiebolag eller handelsbolag.

13e juli

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e juli

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS Juni 2020

Semesterersättning med eget företag? / Viktiga datum

Som anställd i ett bolag ingår en semesterersättning eller semesterlön under din betalda semesterperiod. Men hur funkar det som egenföretagare?

Du som driver eget aktiebolag har rätt att ta ut semesterersättning från ditt egna bolag då du räknas som anställd av firman. Driver du dock enskild firma kan du inte ta ut semesterersättning i den benämningen utan vill du ha extra semesterkassa så gör du helt enkelt ett eget uttag ur bolaget. Det finns två olika begrepp när det kommer till att betala ut ersättning vid semester:

*Semesterlön – Din vanliga månadslön + semestertillägg. Tillägget är 0,43% av din månadslön multiplicerat med antal dagar du tar ut som semester. Enkelt räknat:

10 000 (månadslön) x 0,43 (= 43:- ) x 20 (antal semesterdagar) = 860:

Har du anställda som exempelvis går på rörlig lön som timmar, så räknar du 12% av den årliga lönen mellan mars & april.

Semesterlön – Din vanliga månadslön + tillägg. Denna lönen ersätter din vanliga lön under semesterperioden.

Behöver du hjälp med din semesterersättning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i juni

12e juni

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juni

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

30e juni

*Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma ska vara inlämnad

MÅNADENS TIPS Maj 2020

Allt om årsredovisning - när ska den skickas in? / Viktiga datum

För att avsluta det förra årets räkenskapsår sammanställs en årsredovisning (för AB) eller årsbokslut (för enskild firma & HB). Årsredovisningen ska enligt lag skickas in till bolagsverket en gång per år och ger en bild över vilket resultat företaget gjort samt hur ekonomin mår i bolaget. Det är även i samband med årsredovisningen och årsstämman som aktieutdelning bestäms. En årsredovisning innehåller följande delar:

*Förvaltningsberättelse – Här beskrivs företags viktigaste delar under det gångna året exempelvis förklaring till varför omsättning ökat etc.
*Resultaträkning – Här sammanfattas företages intäkter och kostnader för räkenskapsåret.
*Balansräkning – Ger en bild över bolagets tillgångar och skulder på balansdagen d.v.s den sista dagen på räkenskapsåret.
*Noter – Tilläggsinformation kring specifika händelser i årsredovisningen.

För att undvika att få tillbaka årsredovisningen med krav att göra rättelser från Bolagsverket finns det några punkter att ha koll på innan den väl skickas in:

*Se till att alla underlag för transaktioner finns i form av kvitton och fakturor då alla poster i bokslutet måste styrkas med just detta. Enklast är om du gör detta månadsvis.

*Om ditt aktiebolag har fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner i balansomslutning (tillgångar & skulder) eller mer än tre miljoner i nettoomsättning så krävs även en revisionsberättelse från din revisor.

*Tänk på att balans- och resultaträkningen inte är samma sak som resultatrapport. Skillnaden är att resultaträkningen är en sammanställd bild av tillgångar och skulder (för hela året) där intäkterna/kostnaderna inte listas i vilken månad transaktionerna ägde rum utan bara under året (2019). Resultatrapport är en rapport du kan få ut från din sida på Bolageriet där intäkter/kostnader syns för varje månad. Det är balans- och resultaträkningen som ska skickas in till bolagsverket.


Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket inom sju månader efter avslutat räkenskapsår med andra ord den 31 juli 2020 om ditt räkenskapsår slutade den 31e december 2019.

Behöver du hjälp kring din årsredovisning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i maj

4e maj

*Inkomstdeklaration 1 ska vara inskickad för enskild firma. 

12e maj

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e maj

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS April 2020

Statens stödpaket till småföretagare under coronakrisen - Så funkar det. / Viktiga datum

För att rädda vissa småföretagare i en nedgången av intäkter kring den rådande situationen i samhället erbjuder sig staten att bl.a ta över tillfälliga kostnader, del av lönekostnaderna samt karensdagar. Nedan har vi sammanfattat de tillfälliga åtgärder som staten gått ut med:

* Karensdag tas bort och staten betalar ut sjukpenning från första dagen och gäller mellan 11/3 – 31/5-2020. Detta stöd ansöks hos försäkringskassan.

* Förslag kring att staten betalar hela sjukpenningen de första 14 sjukdagarna (den ersättning som företaget själva generellt sett står för) och detta gäller mellan 11e mars – 31e maj 2020. Ersättningen  ansökas via Försäkringskassan och kommer att betalas ut retroaktivt. 

*Tillfälligt sänkta arbetsgivar- samt egenavgifter med 21,21% (med ett maxbelopp på 5300:-/ per anställd). Detta gäller anställda med en månadslön på max 25 000:-. Löner över 25 000:- beskattas som vanligt (dock bara delen som överstiger 25 000:- ). Detta gäller företag med max 30 anställda och gäller mellan 1/3 – 30/6-2020. För att få del av lättnaderna kryssa ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd”.

*Stöd för hyressänkningar med 50% av den fasta hyran och gäller mellan 1/4 – 30/6-2020 och ansöks hos länsstyrelsen via hyresvärden.

* Skattebetalningar som kan skjutas upp: arbetsgivaravgifter, löneskatt samt moms. Du ansöker hos Skatteverket som öppnade upp för detta den 30/3-2020. Du har möjlighet att skjuta upp 3 månaders skatt under en 12 månaders period Skatten ska betalas tillbaka till Skatteverket senast 12 månader efter att ditt första ansökningsdatum. 

* Stöd för kortare permitteringar för anställda. Gäller ej – som det verkar i dagsläget – personer som driver enskilda firmor, d.v.s du kan ej permittera dig själva, har du ett aktiebolag kan du permittera dig själva om du är ensam anställd. Gäller ej nyanställda utan bara anställda som fått lön de senaste 3 månaderna. Detta ansöks hos Tillväxtverket from 7/4-2020. I din ansökan måste du kunna påvisa ekonomiska svårigheter p.g.a av den rådande coronasituationen.

* Uppskjutning av vinstskatt för 2019. Detta gäller för bolagsformerna enskild firma samt handelsbolag. 1 miljon kr kan skjutas upp i en periodiseringsfond som kan kvittas emot framtida förluster inom en period på 6 år. En ny preliminärdeklaration ska lämnas in upp till ett halvår efter beskattningsåret. Detta fylls i hos Skatteverket i bilaga NE (ruta R34) för enskilda näringsidkare samt bilaga N3A (ruta 19) för handelsbolag.


Viktiga datum för dig som företagare i april

14e april

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e april

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,för de 

MÅNADENS TIPS Mars 2020

Så deklarerar du med eget företag / Viktiga datum

När kommer deklarationen 2020?
Du som har en digital brevlåda kan se din deklaration redan mellan 4 – 11 mars. För dig som driver eget företag så finns det oftast bara en extra blankett att fylla i innan du skickar in din deklaration till skatteverket. Hur de olika företagsformerna skiljer sig åt i deklarationen:

*Enskild firma
Inkomstdeklaration 1 ska vara inlämnad senast 4e maj 2020 (för privatpersoner och delägare av handelsbolag) tillsammans med blanketten NE. Här avslutas även den löpande bokföringen för föregående år om du har en omsättning på under 3 miljoner kronor.

*Handelsbolag
Inkomstdeklaration 4 ska vara inlämnad 1 juli 2020 tillsammans med blankett N3A. Även här avslutas den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

*Aktiebolag
i ett aktiebolag används inkomstdeklaration 2 som ska lämnas in senast 1 juli 2020 om räkenskapsåret följer kalenderåret (januari till december). Du som företagsledare eller delägare lämnar även in blanketten K10 tillsammans med din vanliga deklaration.

Avdrag att ta upp i deklarationen (enskild firma)

Ett urval av avdrag som du kan göra i din enskilda firma:

Lokalhyra (gäller ej om du har kontor i bostaden, här gäller istället avdraget, kontor hemma), avdrag för resor med privat bil mellan hem & arbete (samma regler som vid en vanlig anställning), trängselskattsavgifter mellan bostad och arbete, deklarationshjälp om det avser företagets moms- eller arbetsgivardeklaration, företagshälsovård – om den är inriktat på det förebyggande arbetsmiljöarbetet – exempelvis hälsoundersökningar om arbetet i din firma kräver det (gäller ej gymkort)

Skatteverket har upprättat ett avdragslexikon som du hittar på länken här


Viktiga datum för dig som företagare i mars

12e mars

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

17e mars

*Skatteverket öppnar inkomstdeklaration 1.

25e mars

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,

Kul att du vill bli kund hos oss!

  • CHECKCreated with Sketch. Helt utan bindningstid
  • CHECKCreated with Sketch. Ingen fast kostnad

Kontaktinformation

staticbar

MÅNADENS TIPS Juli 2020

Ny lagar för företagare 2020 / Viktiga datum

Nya lagar och regler 1e juli 2020

Varje år den 1e juli träder nya lagar och regler i kraft – med tanke på rådande coronapandemi införde regeringen vissa av reglerna tidigare än vanligt – nedan listas några av de nya reglerna som berör dig som företagare:

*Möjlighet till minskade lönekostnader med korttidsarbete.
Företag kan få stöd för att låta sina medarbetare korttidsarbeta (arbetstiden kan förkortas upp till 80 procent) den anställde får då en löneminskning på 12 procent. Gäller mellan den 1 maj och den 31 juli 2020

*Omställningsstöd för företag.
Stödet riktar sig till de företag som har tappat mycket av sin omsättning under pandemin. Företagen får hjälp med en del av sina fasta kostnader men ej kompensation för den tappade omsättningen.
Andelen pengar ditt företag kan få som stöd beror på hur mycket omsättningen har sjunkit. Några kritterna som måste uppfyllas för att få stödet är:

– Företagets omsättning ska minst uppnå 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret.
– Omsättningen ska ha sjunkit minst 30 % för mars och april 2020 jämfört med samma period föregående år.
– Din verksamhet måste ha F-skatt
– Stödet varierar mellan 22,5 % och 75 % av de fasta kostnaderna under perioden mars och april 2020 då räknas inte lönekostnader in.

Ansökan gör du hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti.

*Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.
En åtgärd som införts för att minska smittspridning är att arbetsgivaren ska erbjuda fri parkering vid arbetsplatsen som en skattefri förmån under perioden den 1 april – 31 december 2020.  Arbetsgivare kan även ge de anställda en skattefri gåva med ett värde på högst 1 000 kr under perioden 1 juni – 31 december 2020 som ett stöd till den lokala handeln.

*Sänkning av anståndsavgiften.
Anståndsavgift är den avgift som skatteverket tar för att skjuta upp inbetalningar av skatter. Riksdagen har nu beslutat att sänka avgiften för att skjuta upp inbetalningen av skatt till skatteverket på grund av coronapandemin. De sex första månadernas anstånd är avgiftsfria och därefter utgår avgiften med en lägre procent.


*Nystartade företag för stöd längre.
Nu förlängs stödet från 6 månader till 12 månader till de nyföretagare som tar emot Arbetsförmedlingens stöd för start av näringsverksamhet. Förlängningen av stödet gäller tillfälligt från 1 maj till och med 31 december 2020.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att tillämpa de nya reglerna i din redovisning


Viktiga datum för dig som företagare i juli

1e juli

*skattedeklaration 2020 för aktiebolag eller handelsbolag.

13e juli

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e juli

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS Juni 2020

Semesterersättning med eget företag? / Viktiga datum

Som anställd i ett bolag ingår en semesterersättning eller semesterlön under din betalda semesterperiod. Men hur funkar det som egenföretagare?

Du som driver eget aktiebolag har rätt att ta ut semesterersättning från ditt egna bolag då du räknas som anställd av firman. Driver du dock enskild firma kan du inte ta ut semesterersättning i den benämningen utan vill du ha extra semesterkassa så gör du helt enkelt ett eget uttag ur bolaget. Det finns två olika begrepp när det kommer till att betala ut ersättning vid semester:

*Semesterlön – Din vanliga månadslön + semestertillägg. Tillägget är 0,43% av din månadslön multiplicerat med antal dagar du tar ut som semester. Enkelt räknat:

10 000 (månadslön) x 0,43 (= 43:- ) x 20 (antal semesterdagar) = 860:

Har du anställda som exempelvis går på rörlig lön som timmar, så räknar du 12% av den årliga lönen mellan mars & april.

Semesterlön – Din vanliga månadslön + tillägg. Denna lönen ersätter din vanliga lön under semesterperioden.

Behöver du hjälp med din semesterersättning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i juni

12e juni

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juni

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

30e juni

*Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma ska vara inlämnad

MÅNADENS TIPS Maj 2020

Allt om årsredovisning - när ska den skickas in? / Viktiga datum

För att avsluta det förra årets räkenskapsår sammanställs en årsredovisning (för AB) eller årsbokslut (för enskild firma & HB). Årsredovisningen ska enligt lag skickas in till bolagsverket en gång per år och ger en bild över vilket resultat företaget gjort samt hur ekonomin mår i bolaget. Det är även i samband med årsredovisningen och årsstämman som aktieutdelning bestäms. En årsredovisning innehåller följande delar:

*Förvaltningsberättelse – Här beskrivs företags viktigaste delar under det gångna året exempelvis förklaring till varför omsättning ökat etc.
*Resultaträkning – Här sammanfattas företages intäkter och kostnader för räkenskapsåret.
*Balansräkning – Ger en bild över bolagets tillgångar och skulder på balansdagen d.v.s den sista dagen på räkenskapsåret.
*Noter – Tilläggsinformation kring specifika händelser i årsredovisningen.

För att undvika att få tillbaka årsredovisningen med krav att göra rättelser från Bolagsverket finns det några punkter att ha koll på innan den väl skickas in:

*Se till att alla underlag för transaktioner finns i form av kvitton och fakturor då alla poster i bokslutet måste styrkas med just detta. Enklast är om du gör detta månadsvis.

*Om ditt aktiebolag har fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner i balansomslutning (tillgångar & skulder) eller mer än tre miljoner i nettoomsättning så krävs även en revisionsberättelse från din revisor.

*Tänk på att balans- och resultaträkningen inte är samma sak som resultatrapport. Skillnaden är att resultaträkningen är en sammanställd bild av tillgångar och skulder (för hela året) där intäkterna/kostnaderna inte listas i vilken månad transaktionerna ägde rum utan bara under året (2019). Resultatrapport är en rapport du kan få ut från din sida på Bolageriet där intäkter/kostnader syns för varje månad. Det är balans- och resultaträkningen som ska skickas in till bolagsverket.


Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket inom sju månader efter avslutat räkenskapsår med andra ord den 31 juli 2020 om ditt räkenskapsår slutade den 31e december 2019.

Behöver du hjälp kring din årsredovisning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i maj

4e maj

*Inkomstdeklaration 1 ska vara inskickad för enskild firma. 

12e maj

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e maj

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS Mars 2020

Statens stödpaket till småföretagare under coronakrisen - Så funkar det. / Viktiga datum

För att rädda vissa småföretagare i en nedgången av intäkter kring den rådande situationen i samhället erbjuder sig staten att bl.a ta över tillfälliga kostnader, del av lönekostnaderna samt karensdagar. Nedan har vi sammanfattat de tillfälliga åtgärder som staten gått ut med:

* Karensdag tas bort och staten betalar ut sjukpenning från första dagen och gäller mellan 11/3 – 31/5-2020. Detta stöd ansöks hos försäkringskassan.

* Förslag kring att staten betalar hela sjukpenningen de första 14 sjukdagarna (den ersättning som företaget själva generellt sett står för) och detta gäller mellan 11e mars – 31e maj 2020. Ersättningen  ansökas via Försäkringskassan och kommer att betalas ut retroaktivt. 

*Tillfälligt sänkta arbetsgivar- samt egenavgifter med 21,21% (med ett maxbelopp på 5300:-/ per anställd). Detta gäller anställda med en månadslön på max 25 000:-. Löner över 25 000:- beskattas som vanligt (dock bara delen som överstiger 25 000:- ). Detta gäller företag med max 30 anställda och gäller mellan 1/3 – 30/6-2020. För att få del av lättnaderna kryssa ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd”.

*Stöd för hyressänkningar med 50% av den fasta hyran och gäller mellan 1/4 – 30/6-2020 och ansöks hos länsstyrelsen via hyresvärden.

* Skattebetalningar som kan skjutas upp: arbetsgivaravgifter, löneskatt samt moms. Du ansöker hos Skatteverket som öppnade upp för detta den 30/3-2020. Du har möjlighet att skjuta upp 3 månaders skatt under en 12 månaders period Skatten ska betalas tillbaka till Skatteverket senast 12 månader efter att ditt första ansökningsdatum. 

* Stöd för kortare permitteringar för anställda. Gäller ej – som det verkar i dagsläget – personer som driver enskilda firmor, d.v.s du kan ej permittera dig själva, har du ett aktiebolag kan du permittera dig själva om du är ensam anställd. Gäller ej nyanställda utan bara anställda som fått lön de senaste 3 månaderna. Detta ansöks hos Tillväxtverket from 7/4-2020. I din ansökan måste du kunna påvisa ekonomiska svårigheter p.g.a av den rådande coronasituationen.

* Uppskjutning av vinstskatt för 2019. Detta gäller för bolagsformerna enskild firma samt handelsbolag. 1 miljon kr kan skjutas upp i en periodiseringsfond som kan kvittas emot framtida förluster inom en period på 6 år. En ny preliminärdeklaration ska lämnas in upp till ett halvår efter beskattningsåret. Detta fylls i hos Skatteverket i bilaga NE (ruta R34) för enskilda näringsidkare samt bilaga N3A (ruta 19) för handelsbolag.


Viktiga datum för dig som företagare i april

14e april

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e april

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,för de 

MÅNADENS TIPS Mars 2020

Så deklarerar du med eget företag / Viktiga datum

När kommer deklarationen 2020?
Du som har en digital brevlåda kan se din deklaration redan mellan 4 – 11 mars. För dig som driver eget företag så finns det oftast bara en extra blankett att fylla i innan du skickar in din deklaration till skatteverket. Hur de olika företagsformerna skiljer sig åt i deklarationen:

*Enskild firma
Inkomstdeklaration 1 ska vara inlämnad senast 4e maj 2020 (för privatpersoner och delägare av handelsbolag) tillsammans med blanketten NE. Här avslutas även den löpande bokföringen för föregående år om du har en omsättning på under 3 miljoner kronor.

*Handelsbolag
Inkomstdeklaration 4 ska vara inlämnad 1 juli 2020 tillsammans med blankett N3A. Även här avslutas den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

*Aktiebolag
i ett aktiebolag används inkomstdeklaration 2 som ska lämnas in senast 1 juli 2020 om räkenskapsåret följer kalenderåret (januari till december). Du som företagsledare eller delägare lämnar även in blanketten K10 tillsammans med din vanliga deklaration.

Avdrag att ta upp i deklarationen (enskild firma)

Ett urval av avdrag som du kan göra i din enskilda firma:

Lokalhyra (gäller ej om du har kontor i bostaden, här gäller istället avdraget, kontor hemma), avdrag för resor med privat bil mellan hem & arbete (samma regler som vid en vanlig anställning), trängselskattsavgifter mellan bostad och arbete, deklarationshjälp om det avser företagets moms- eller arbetsgivardeklaration, företagshälsovård – om den är inriktat på det förebyggande arbetsmiljöarbetet – exempelvis hälsoundersökningar om arbetet i din firma kräver det (gäller ej gymkort)

Skatteverket har upprättat ett avdragslexikon som du hittar på länken här


Viktiga datum för dig som företagare i mars

12e mars

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

17e mars

*Skatteverket öppnar inkomstdeklaration 1.

25e mars

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,

MÅNADENS TIPS Augusti 2020

Så kommer du igång efter semestern / Viktiga datum

Checklista som underlättar tillbakagången efter semestern.

Det är många företagare som kommer tillbaka till jobbet nu i augusti. För att underlätta din tillbakagång efter semestern så har vi sammanställt en lista som gör första veckan enklare:

+ Registrera senaste kvartalets kvitton – Q2 – om du har kvartalsvis rapportering.
+ Betala fakturor som inkommit under semestern.
+ Skapa en priolista på vad som är viktigt att först komma igång med efter din semester.
+ Kontakta dina viktigaste kunder att du är tillbaka på kontoret.
+ Stänga av auto-svar på mailen.
+ Lägg in kommande löneutbetalningar.
+ Uppdatera dig på de nya lagarna som började gälla från och med den 1e juli 2020, som berör företagare. Dessa kan du kan läsa om i förra månadens tips lite längre ner på sajten.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att enklare komma tillbaka med din bokföring.


Viktiga datum för dig som företagare i augusti

3e aug

*Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag eller handelsbolag.

17e aug

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

26e aug

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

 

MÅNADENS TIPS Juli 2020

Ny lagar för företagare 2020 / Viktiga datum

Nya lagar och regler 1e juli 2020

Varje år den 1e juli träder nya lagar och regler i kraft – med tanke på rådande coronapandemi införde regeringen vissa av reglerna tidigare än vanligt – nedan listas några av de nya reglerna som berör dig som företagare:

*Möjlighet till minskade lönekostnader med korttidsarbete.
Företag kan få stöd för att låta sina medarbetare korttidsarbeta (arbetstiden kan förkortas upp till 80 procent) den anställde får då en löneminskning på 12 procent. Gäller mellan den 1 maj och den 31 juli 2020

*Omställningsstöd för företag.
Stödet riktar sig till de företag som har tappat mycket av sin omsättning under pandemin. Företagen får hjälp med en del av sina fasta kostnader men ej kompensation för den tappade omsättningen.
Andelen pengar ditt företag kan få som stöd beror på hur mycket omsättningen har sjunkit. Några kritterna som måste uppfyllas för att få stödet är:

– Företagets omsättning ska minst uppnå 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret.
– Omsättningen ska ha sjunkit minst 30 % för mars och april 2020 jämfört med samma period föregående år.
– Din verksamhet måste ha F-skatt
– Stödet varierar mellan 22,5 % och 75 % av de fasta kostnaderna under perioden mars och april 2020 då räknas inte lönekostnader in.

Ansökan gör du hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti.

*Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.
En åtgärd som införts för att minska smittspridning är att arbetsgivaren ska erbjuda fri parkering vid arbetsplatsen som en skattefri förmån under perioden den 1 april – 31 december 2020.  Arbetsgivare kan även ge de anställda en skattefri gåva med ett värde på högst 1 000 kr under perioden 1 juni – 31 december 2020 som ett stöd till den lokala handeln.

*Sänkning av anståndsavgiften.
Anståndsavgift är den avgift som skatteverket tar för att skjuta upp inbetalningar av skatter. Riksdagen har nu beslutat att sänka avgiften för att skjuta upp inbetalningen av skatt till skatteverket på grund av coronapandemin. De sex första månadernas anstånd är avgiftsfria och därefter utgår avgiften med en lägre procent.


*Nystartade företag för stöd längre.
Nu förlängs stödet från 6 månader till 12 månader till de nyföretagare som tar emot Arbetsförmedlingens stöd för start av näringsverksamhet. Förlängningen av stödet gäller tillfälligt från 1 maj till och med 31 december 2020.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att tillämpa de nya reglerna i din redovisning


Viktiga datum för dig som företagare i juli

1e juli

*skattedeklaration 2020 för aktiebolag eller handelsbolag.

13e juli

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e juli

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS Juni 2020

Semesterersättning med eget företag? / Viktiga datum

Som anställd i ett bolag ingår en semesterersättning eller semesterlön under din betalda semesterperiod. Men hur funkar det som egenföretagare?

Du som driver eget aktiebolag har rätt att ta ut semesterersättning från ditt egna bolag då du räknas som anställd av firman. Driver du dock enskild firma kan du inte ta ut semesterersättning i den benämningen utan vill du ha extra semesterkassa så gör du helt enkelt ett eget uttag ur bolaget. Det finns två olika begrepp när det kommer till att betala ut ersättning vid semester:

*Semesterlön – Din vanliga månadslön + semestertillägg. Tillägget är 0,43% av din månadslön multiplicerat med antal dagar du tar ut som semester. Enkelt räknat:

10 000 (månadslön) x 0,43 (= 43:- ) x 20 (antal semesterdagar) = 860:

Har du anställda som exempelvis går på rörlig lön som timmar, så räknar du 12% av den årliga lönen mellan mars & april.

Semesterlön – Din vanliga månadslön + tillägg. Denna lönen ersätter din vanliga lön under semesterperioden.

Behöver du hjälp med din semesterersättning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i juni

12e juni

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juni

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

30e juni

*Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma ska vara inlämnad

MÅNADENS TIPS Maj 2020

Allt om årsredovisning - när ska den skickas in? / Viktiga datum

För att avsluta det förra årets räkenskapsår sammanställs en årsredovisning (för AB) eller årsbokslut (för enskild firma & HB). Årsredovisningen ska enligt lag skickas in till bolagsverket en gång per år och ger en bild över vilket resultat företaget gjort samt hur ekonomin mår i bolaget. Det är även i samband med årsredovisningen och årsstämman som aktieutdelning bestäms. En årsredovisning innehåller följande delar:

*Förvaltningsberättelse – Här beskrivs företags viktigaste delar under det gångna året exempelvis förklaring till varför omsättning ökat etc.
*Resultaträkning – Här sammanfattas företages intäkter och kostnader för räkenskapsåret.
*Balansräkning – Ger en bild över bolagets tillgångar och skulder på balansdagen d.v.s den sista dagen på räkenskapsåret.
*Noter – Tilläggsinformation kring specifika händelser i årsredovisningen.

För att undvika att få tillbaka årsredovisningen med krav att göra rättelser från Bolagsverket finns det några punkter att ha koll på innan den väl skickas in:

*Se till att alla underlag för transaktioner finns i form av kvitton och fakturor då alla poster i bokslutet måste styrkas med just detta. Enklast är om du gör detta månadsvis.

*Om ditt aktiebolag har fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner i balansomslutning (tillgångar & skulder) eller mer än tre miljoner i nettoomsättning så krävs även en revisionsberättelse från din revisor.

*Tänk på att balans- och resultaträkningen inte är samma sak som resultatrapport. Skillnaden är att resultaträkningen är en sammanställd bild av tillgångar och skulder (för hela året) där intäkterna/kostnaderna inte listas i vilken månad transaktionerna ägde rum utan bara under året (2019). Resultatrapport är en rapport du kan få ut från din sida på Bolageriet där intäkter/kostnader syns för varje månad. Det är balans- och resultaträkningen som ska skickas in till bolagsverket.


Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket inom sju månader efter avslutat räkenskapsår med andra ord den 31 juli 2020 om ditt räkenskapsår slutade den 31e december 2019.

Behöver du hjälp kring din årsredovisning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i maj

4e maj

*Inkomstdeklaration 1 ska vara inskickad för enskild firma. 

12e maj

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e maj

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS Mars 2020

Statens stödpaket till småföretagare under coronakrisen - Så funkar det. / Viktiga datum

För att rädda vissa småföretagare i en nedgången av intäkter kring den rådande situationen i samhället erbjuder sig staten att bl.a ta över tillfälliga kostnader, del av lönekostnaderna samt karensdagar. Nedan har vi sammanfattat de tillfälliga åtgärder som staten gått ut med:

* Karensdag tas bort och staten betalar ut sjukpenning från första dagen och gäller mellan 11/3 – 31/5-2020. Detta stöd ansöks hos försäkringskassan.

* Förslag kring att staten betalar hela sjukpenningen de första 14 sjukdagarna (den ersättning som företaget själva generellt sett står för) och detta gäller mellan 11e mars – 31e maj 2020. Ersättningen  ansökas via Försäkringskassan och kommer att betalas ut retroaktivt. 

*Tillfälligt sänkta arbetsgivar- samt egenavgifter med 21,21% (med ett maxbelopp på 5300:-/ per anställd). Detta gäller anställda med en månadslön på max 25 000:-. Löner över 25 000:- beskattas som vanligt (dock bara delen som överstiger 25 000:- ). Detta gäller företag med max 30 anställda och gäller mellan 1/3 – 30/6-2020. För att få del av lättnaderna kryssa ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd”.

*Stöd för hyressänkningar med 50% av den fasta hyran och gäller mellan 1/4 – 30/6-2020 och ansöks hos länsstyrelsen via hyresvärden.

* Skattebetalningar som kan skjutas upp: arbetsgivaravgifter, löneskatt samt moms. Du ansöker hos Skatteverket som öppnade upp för detta den 30/3-2020. Du har möjlighet att skjuta upp 3 månaders skatt under en 12 månaders period Skatten ska betalas tillbaka till Skatteverket senast 12 månader efter att ditt första ansökningsdatum. 

* Stöd för kortare permitteringar för anställda. Gäller ej – som det verkar i dagsläget – personer som driver enskilda firmor, d.v.s du kan ej permittera dig själva, har du ett aktiebolag kan du permittera dig själva om du är ensam anställd. Gäller ej nyanställda utan bara anställda som fått lön de senaste 3 månaderna. Detta ansöks hos Tillväxtverket from 7/4-2020. I din ansökan måste du kunna påvisa ekonomiska svårigheter p.g.a av den rådande coronasituationen.

* Uppskjutning av vinstskatt för 2019. Detta gäller för bolagsformerna enskild firma samt handelsbolag. 1 miljon kr kan skjutas upp i en periodiseringsfond som kan kvittas emot framtida förluster inom en period på 6 år. En ny preliminärdeklaration ska lämnas in upp till ett halvår efter beskattningsåret. Detta fylls i hos Skatteverket i bilaga NE (ruta R34) för enskilda näringsidkare samt bilaga N3A (ruta 19) för handelsbolag.


Viktiga datum för dig som företagare i april

14e april

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e april

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,för de 

MÅNADENS TIPS Mars 2020

Så deklarerar du med eget företag / Viktiga datum

När kommer deklarationen 2020?
Du som har en digital brevlåda kan se din deklaration redan mellan 4 – 11 mars. För dig som driver eget företag så finns det oftast bara en extra blankett att fylla i innan du skickar in din deklaration till skatteverket. Hur de olika företagsformerna skiljer sig åt i deklarationen:

*Enskild firma
Inkomstdeklaration 1 ska vara inlämnad senast 4e maj 2020 (för privatpersoner och delägare av handelsbolag) tillsammans med blanketten NE. Här avslutas även den löpande bokföringen för föregående år om du har en omsättning på under 3 miljoner kronor.

*Handelsbolag
Inkomstdeklaration 4 ska vara inlämnad 1 juli 2020 tillsammans med blankett N3A. Även här avslutas den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

*Aktiebolag
i ett aktiebolag används inkomstdeklaration 2 som ska lämnas in senast 1 juli 2020 om räkenskapsåret följer kalenderåret (januari till december). Du som företagsledare eller delägare lämnar även in blanketten K10 tillsammans med din vanliga deklaration.

Avdrag att ta upp i deklarationen (enskild firma)

Ett urval av avdrag som du kan göra i din enskilda firma:

Lokalhyra (gäller ej om du har kontor i bostaden, här gäller istället avdraget, kontor hemma), avdrag för resor med privat bil mellan hem & arbete (samma regler som vid en vanlig anställning), trängselskattsavgifter mellan bostad och arbete, deklarationshjälp om det avser företagets moms- eller arbetsgivardeklaration, företagshälsovård – om den är inriktat på det förebyggande arbetsmiljöarbetet – exempelvis hälsoundersökningar om arbetet i din firma kräver det (gäller ej gymkort)

Skatteverket har upprättat ett avdragslexikon som du hittar på länken här


Viktiga datum för dig som företagare i mars

12e mars

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

17e mars

*Skatteverket öppnar inkomstdeklaration 1.

25e mars

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,

MÅNADENS TIPS SEPTEmBER 2020

Så kommer du igång efter semestern / Viktiga datum

Checklista som underlättar tillbakagången efter semestern.

Det är många företagare som kommer tillbaka till jobbet nu i augusti. För att underlätta din tillbakagång efter semestern så har vi sammanställt en lista som gör första veckan enklare:

+ Registrera senaste kvartalets kvitton – Q2 – om du har kvartalsvis rapportering.
+ Betala fakturor som inkommit under semestern.
+ Skapa en priolista på vad som är viktigt att först komma igång med efter din semester.
+ Kontakta dina viktigaste kunder att du är tillbaka på kontoret.
+ Stänga av auto-svar på mailen.
+ Lägg in kommande löneutbetalningar.
+ Uppdatera dig på de nya lagarna som började gälla från och med den 1e juli 2020, som berör företagare. Dessa kan du kan läsa om i förra månadens tips lite längre ner på sajten.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att enklare komma tillbaka med din bokföring.


Viktiga datum för dig som företagare i augusti

3e aug

*Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag eller handelsbolag.

17e aug

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

26e aug

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

 

MÅNADENS TIPS Juli 2020

Ny lagar för företagare 2020 / Viktiga datum

Nya lagar och regler 1e juli 2020

Varje år den 1e juli träder nya lagar och regler i kraft – med tanke på rådande coronapandemi införde regeringen vissa av reglerna tidigare än vanligt – nedan listas några av de nya reglerna som berör dig som företagare:

*Möjlighet till minskade lönekostnader med korttidsarbete.
Företag kan få stöd för att låta sina medarbetare korttidsarbeta (arbetstiden kan förkortas upp till 80 procent) den anställde får då en löneminskning på 12 procent. Gäller mellan den 1 maj och den 31 juli 2020

*Omställningsstöd för företag.
Stödet riktar sig till de företag som har tappat mycket av sin omsättning under pandemin. Företagen får hjälp med en del av sina fasta kostnader men ej kompensation för den tappade omsättningen.
Andelen pengar ditt företag kan få som stöd beror på hur mycket omsättningen har sjunkit. Några kritterna som måste uppfyllas för att få stödet är:

– Företagets omsättning ska minst uppnå 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret.
– Omsättningen ska ha sjunkit minst 30 % för mars och april 2020 jämfört med samma period föregående år.
– Din verksamhet måste ha F-skatt
– Stödet varierar mellan 22,5 % och 75 % av de fasta kostnaderna under perioden mars och april 2020 då räknas inte lönekostnader in.

Ansökan gör du hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti.

*Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.
En åtgärd som införts för att minska smittspridning är att arbetsgivaren ska erbjuda fri parkering vid arbetsplatsen som en skattefri förmån under perioden den 1 april – 31 december 2020.  Arbetsgivare kan även ge de anställda en skattefri gåva med ett värde på högst 1 000 kr under perioden 1 juni – 31 december 2020 som ett stöd till den lokala handeln.

*Sänkning av anståndsavgiften.
Anståndsavgift är den avgift som skatteverket tar för att skjuta upp inbetalningar av skatter. Riksdagen har nu beslutat att sänka avgiften för att skjuta upp inbetalningen av skatt till skatteverket på grund av coronapandemin. De sex första månadernas anstånd är avgiftsfria och därefter utgår avgiften med en lägre procent.


*Nystartade företag för stöd längre.
Nu förlängs stödet från 6 månader till 12 månader till de nyföretagare som tar emot Arbetsförmedlingens stöd för start av näringsverksamhet. Förlängningen av stödet gäller tillfälligt från 1 maj till och med 31 december 2020.

Kontakta oss på Bolageriet så hjälper vi dig att tillämpa de nya reglerna i din redovisning


Viktiga datum för dig som företagare i juli

1e juli

*skattedeklaration 2020 för aktiebolag eller handelsbolag.

13e juli

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e juli

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS Juni 2020

Semesterersättning med eget företag? / Viktiga datum

Som anställd i ett bolag ingår en semesterersättning eller semesterlön under din betalda semesterperiod. Men hur funkar det som egenföretagare?

Du som driver eget aktiebolag har rätt att ta ut semesterersättning från ditt egna bolag då du räknas som anställd av firman. Driver du dock enskild firma kan du inte ta ut semesterersättning i den benämningen utan vill du ha extra semesterkassa så gör du helt enkelt ett eget uttag ur bolaget. Det finns två olika begrepp när det kommer till att betala ut ersättning vid semester:

*Semesterlön – Din vanliga månadslön + semestertillägg. Tillägget är 0,43% av din månadslön multiplicerat med antal dagar du tar ut som semester. Enkelt räknat:

10 000 (månadslön) x 0,43 (= 43:- ) x 20 (antal semesterdagar) = 860:

Har du anställda som exempelvis går på rörlig lön som timmar, så räknar du 12% av den årliga lönen mellan mars & april.

Semesterlön – Din vanliga månadslön + tillägg. Denna lönen ersätter din vanliga lön under semesterperioden.

Behöver du hjälp med din semesterersättning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i juni

12e juni

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juni

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

30e juni

*Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma ska vara inlämnad

MÅNADENS TIPS Maj 2020

Allt om årsredovisning - när ska den skickas in? / Viktiga datum

För att avsluta det förra årets räkenskapsår sammanställs en årsredovisning (för AB) eller årsbokslut (för enskild firma & HB). Årsredovisningen ska enligt lag skickas in till bolagsverket en gång per år och ger en bild över vilket resultat företaget gjort samt hur ekonomin mår i bolaget. Det är även i samband med årsredovisningen och årsstämman som aktieutdelning bestäms. En årsredovisning innehåller följande delar:

*Förvaltningsberättelse – Här beskrivs företags viktigaste delar under det gångna året exempelvis förklaring till varför omsättning ökat etc.
*Resultaträkning – Här sammanfattas företages intäkter och kostnader för räkenskapsåret.
*Balansräkning – Ger en bild över bolagets tillgångar och skulder på balansdagen d.v.s den sista dagen på räkenskapsåret.
*Noter – Tilläggsinformation kring specifika händelser i årsredovisningen.

För att undvika att få tillbaka årsredovisningen med krav att göra rättelser från Bolagsverket finns det några punkter att ha koll på innan den väl skickas in:

*Se till att alla underlag för transaktioner finns i form av kvitton och fakturor då alla poster i bokslutet måste styrkas med just detta. Enklast är om du gör detta månadsvis.

*Om ditt aktiebolag har fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner i balansomslutning (tillgångar & skulder) eller mer än tre miljoner i nettoomsättning så krävs även en revisionsberättelse från din revisor.

*Tänk på att balans- och resultaträkningen inte är samma sak som resultatrapport. Skillnaden är att resultaträkningen är en sammanställd bild av tillgångar och skulder (för hela året) där intäkterna/kostnaderna inte listas i vilken månad transaktionerna ägde rum utan bara under året (2019). Resultatrapport är en rapport du kan få ut från din sida på Bolageriet där intäkter/kostnader syns för varje månad. Det är balans- och resultaträkningen som ska skickas in till bolagsverket.


Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket inom sju månader efter avslutat räkenskapsår med andra ord den 31 juli 2020 om ditt räkenskapsår slutade den 31e december 2019.

Behöver du hjälp kring din årsredovisning finns vi på Bolageriet till för dig.


Viktiga datum för dig som företagare i maj

4e maj

*Inkomstdeklaration 1 ska vara inskickad för enskild firma. 

12e maj

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e maj

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS Mars 2020

Statens stödpaket till småföretagare under coronakrisen - Så funkar det. / Viktiga datum

För att rädda vissa småföretagare i en nedgången av intäkter kring den rådande situationen i samhället erbjuder sig staten att bl.a ta över tillfälliga kostnader, del av lönekostnaderna samt karensdagar. Nedan har vi sammanfattat de tillfälliga åtgärder som staten gått ut med:

* Karensdag tas bort och staten betalar ut sjukpenning från första dagen och gäller mellan 11/3 – 31/5-2020. Detta stöd ansöks hos försäkringskassan.

* Förslag kring att staten betalar hela sjukpenningen de första 14 sjukdagarna (den ersättning som företaget själva generellt sett står för) och detta gäller mellan 11e mars – 31e maj 2020. Ersättningen  ansökas via Försäkringskassan och kommer att betalas ut retroaktivt. 

*Tillfälligt sänkta arbetsgivar- samt egenavgifter med 21,21% (med ett maxbelopp på 5300:-/ per anställd). Detta gäller anställda med en månadslön på max 25 000:-. Löner över 25 000:- beskattas som vanligt (dock bara delen som överstiger 25 000:- ). Detta gäller företag med max 30 anställda och gäller mellan 1/3 – 30/6-2020. För att få del av lättnaderna kryssa ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd”.

*Stöd för hyressänkningar med 50% av den fasta hyran och gäller mellan 1/4 – 30/6-2020 och ansöks hos länsstyrelsen via hyresvärden.

* Skattebetalningar som kan skjutas upp: arbetsgivaravgifter, löneskatt samt moms. Du ansöker hos Skatteverket som öppnade upp för detta den 30/3-2020. Du har möjlighet att skjuta upp 3 månaders skatt under en 12 månaders period Skatten ska betalas tillbaka till Skatteverket senast 12 månader efter att ditt första ansökningsdatum. 

* Stöd för kortare permitteringar för anställda. Gäller ej – som det verkar i dagsläget – personer som driver enskilda firmor, d.v.s du kan ej permittera dig själva, har du ett aktiebolag kan du permittera dig själva om du är ensam anställd. Gäller ej nyanställda utan bara anställda som fått lön de senaste 3 månaderna. Detta ansöks hos Tillväxtverket from 7/4-2020. I din ansökan måste du kunna påvisa ekonomiska svårigheter p.g.a av den rådande coronasituationen.

* Uppskjutning av vinstskatt för 2019. Detta gäller för bolagsformerna enskild firma samt handelsbolag. 1 miljon kr kan skjutas upp i en periodiseringsfond som kan kvittas emot framtida förluster inom en period på 6 år. En ny preliminärdeklaration ska lämnas in upp till ett halvår efter beskattningsåret. Detta fylls i hos Skatteverket i bilaga NE (ruta R34) för enskilda näringsidkare samt bilaga N3A (ruta 19) för handelsbolag.


Viktiga datum för dig som företagare i april

14e april

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e april

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,för de 

MÅNADENS TIPS Mars 2020

Så deklarerar du med eget företag / Viktiga datum

När kommer deklarationen 2020?
Du som har en digital brevlåda kan se din deklaration redan mellan 4 – 11 mars. För dig som driver eget företag så finns det oftast bara en extra blankett att fylla i innan du skickar in din deklaration till skatteverket. Hur de olika företagsformerna skiljer sig åt i deklarationen:

*Enskild firma
Inkomstdeklaration 1 ska vara inlämnad senast 4e maj 2020 (för privatpersoner och delägare av handelsbolag) tillsammans med blanketten NE. Här avslutas även den löpande bokföringen för föregående år om du har en omsättning på under 3 miljoner kronor.

*Handelsbolag
Inkomstdeklaration 4 ska vara inlämnad 1 juli 2020 tillsammans med blankett N3A. Även här avslutas den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

*Aktiebolag
i ett aktiebolag används inkomstdeklaration 2 som ska lämnas in senast 1 juli 2020 om räkenskapsåret följer kalenderåret (januari till december). Du som företagsledare eller delägare lämnar även in blanketten K10 tillsammans med din vanliga deklaration.

Avdrag att ta upp i deklarationen (enskild firma)

Ett urval av avdrag som du kan göra i din enskilda firma:

Lokalhyra (gäller ej om du har kontor i bostaden, här gäller istället avdraget, kontor hemma), avdrag för resor med privat bil mellan hem & arbete (samma regler som vid en vanlig anställning), trängselskattsavgifter mellan bostad och arbete, deklarationshjälp om det avser företagets moms- eller arbetsgivardeklaration, företagshälsovård – om den är inriktat på det förebyggande arbetsmiljöarbetet – exempelvis hälsoundersökningar om arbetet i din firma kräver det (gäller ej gymkort)

Skatteverket har upprättat ett avdragslexikon som du hittar på länken här


Viktiga datum för dig som företagare i mars

12e mars

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

17e mars

*Skatteverket öppnar inkomstdeklaration 1.

25e mars

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,

MÅNADENS TIPS Februari 2020

Allt om årsbokslut! / Viktiga datum

Allt om årsbokslut

Vad innehåller bokslutet?
Enligt ÅRL skall en årsredovisning består bl.a av:
*förvaltningsberättelse (beskrivning av verksamheten i text),
*resultaträkning ( visar intäkterna, kostnader samt periodens resultat)
*balansräkning (visa tillgångar, skulder, eget kapital).

Vart ska den skickas?
Till bolagsverket via  brev eller digitalt.

När ska årsbokslutet lämnas in?
För aktiebolag ska årsredovisningen lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut, det vill säga om ditt räkenskapsår slutar 31 december är sista inlämningsdatum 31 juli. För en enskild firma är det i samband med deklarationen, det vill säga den 2 maj.

Vad behöver man göra som företagare innan bokslutet skickas in?
Komplettera alla in och utgifter med underlag, exempelvis; kvitton, fakturor eller andra dokument, upprätta balansräkning & resultaträkning, redovisa och lämna in momsen.

Vad gäller vid komplettering av årsbokslutet?
Om det är mindre fel som uppkommit så kan detta rättas till i efterhand och bolagsverket kan behöva en uppdaterad version.

Vad händer om man lämnar in årsredovisningen för sent?
Då tillkommer det en förseningsavgift.

Viktiga datum för dig som företagare i februari

3e februari

*Inkomstdeklaration 2 öppnar för aktiebolag samt handelsbolag

12e februari

*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e februari

*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge,

MÅNADENS TIPS Januari 2020

Nya lagar kring ditt företagande 2020 / Viktiga datum

Nya lagar från och med 01-01-2020

Sänkt kapitalkrav för privata aktiebolag
Kravet på aktiekapital sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. För redan befintliga aktiebolag finns möjligheten att sänka sitt aktiekapital.

Värnskatten avskaffas
Den högsta marginalskatten på arbetsinkomster sänks med 5 procentenheter.

Förlängt anställningsskydd
Anställningsskyddet förlängs till arbetstagaren fyllt 68 år.

Skatten på drivmedel sänks
Skatten på bensin och diesel sänks.

Ny beräkningsmodell av fordonsskatten på nya bilar.
 Den nya mätmetoden WLP, påverkar även den som har tjänstebil.

Reklamskatten sänks.
Från 7,65 till 6,9 procent. Även gränsen för redovisningsskyldighet – för reklamskatt – höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor. Reglerna gäller för reklam på bl.a skyltar och  idrottskläder , reklam via ljudformat samt tryckta annonser. Reklam via nätet, radio och TV påverkas inte då de inte ä reklamskattepliktigt.

Viktiga datum för dig som företagare i januari

17e januari
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e januari
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställninge

MÅNADENS TIPS december 2019

Att tänka på inför årsskiftet med ditt företag / Viktiga datum

Att-göra-listan inför årsskiftet.

Redovisa alla dina kvitton.
Inköp, utlägg, insättningar, fakturor etc.

Årsbokslut.
Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut.

Investera innan nyår och få ner resultatet.
Behöver du få ner resultatet för att minska skatten på vinsten? Gör dina inköp innan årsskiftet.

Ta ut tillräcklig lön i ditt fåmansföretag.
Ditt löneunderlag påverkar summan som ditt bolag kam göra i utdelning nästkommande år. Om du vill ta ut mer utdelning krävs det att din totala lön överstiger 386 400 kr annars beräknas utdelningssumman på ett schablonbelopp. Med andra ord, tar du ut för låg lön så missar du hela årets löneunderlag. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att räkna ut vad din totala lönekostnad är under året.

Starta företag redan innan årsskiftet.
Om du vid ingången av året äger ett aktiebolag som omfattas av fåmansbolagsreglerna får du en lågbeskattad utdelning från aktiebolaget. Om du startar eller äger aktierna först efter årsskiftet,måste du vänta ytterligare ett år innan utdelning kan göra. Detta påverkar – som nämnt i förgående punkt – storleken på din utdelning.

Förbered hanteringen av kontrolluppgifter.
En av de vanligare kontrolluppgiften kallas KU10 och är en sammanställning av årets totala lönekostnad, förmåner och skatteavdrag till dina anställda. Denna uppgift kan man lämna när som helst under året men senast 31 januari (för föregående år.

Viktiga datum för dig som företagare i december

12e december
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.

*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e december
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen

MÅNADENS TIPS november 2019

Pensionsspara som egen företagare? / Viktiga datum

Pensionsspara som egen företagare? Så funkar det.

Som egenföretagare avsätts inte pengar till ett pensionssparande automatisk – som om du vore anställd – utan detta får du med egen firma avsätta själv. För att du som företagare ska få pension behöver du ta ut lön eller ha ett överskott i te.x en enskild firma samt betala in avgifter och skatter för att tjäna in till din statliga pension (allmänna pension). Du behöver även ett eget pensionssparande för att kompensera den tjänstepension som de anställda har via sina arbetsgivare.

Hur mycket du får i pension från Pensionsmyndigheten beror på hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Det finns två olika pensionsavgifter som företagare behöver betala:
*Ålderspensionsavgiften som motsvarar den avgift som arbetsgivare betalar för sina anställda.
*Allmänna pensionsavgiften som du som är löntagare betalar via skatten.

Det skiljer sig även lite kring hur summan till den allmänna pensionen beräknas mellan de olika företagsformerna. I enskild näringsverksamhet, handelsbolag & kommanditbolag är det överskottet som du deklarerar och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension. I AB måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension.

Viktiga datum för dig som företagare i November

12e november
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e November
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS OKTOBER 2019

Regeringens budget för 2020 - hur påverkas du med eget företag? / Viktiga datum

Sänkt arbetsgivaravgift

Sänkt arbetsgivaravgift gäller vid anställning av nyanlända och långtidsarbetslösa samt gäller under de två första anställningsåren. Den 1 juli 2020 sänks arbetsgivaravgiften från 31 procent till 10 procent och kommer att gälla lön samt andra ersättningar upp till 23 500 kronor per månad. För dig med eget företag innebär det att kostnaden för att anställa någon blir maximalt 5000 kronor lägre per månad.

Förslag om sänkt startkapital-gräns i aktiebolag

I budgetpropositionen föreslår regeringen sänkt kapitalkrav för att starta ett aktiebolag från 50.000 kronor till 25.000 kronor. Förslaget anses främja nystartande av aktiebolag inom tjänstesektorn, där kapitalbehovet i allmänhet är lägre än i andra sektorer. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Viktiga datum för dig som företagare i Oktober

14e Oktober
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e Oktober
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS september 2019

Nyheter från Bolageriet och viktiga datum!

Vi har kämpat under en lång tid med Bolageriet 2.0, vilket är vår nya plattform med uppdaterad design. Förutom att tjänsten har fått ett rejält ansiktslyft har vi också lagt till massa nya funktioner som bl.a:

•Resultatrapporter – Se enkelt månad för månad hur ekonomin går i bolaget (intäkt/kostnad).

•Ny kvittohantering – Nu går det även att ”dra & släpp” för att ladda upp nya kvitton på sajten.

•Fakturauppdelning – Betalda / obetalda fakturor i två separata rader samt möjlighet att välja datumperiod för att enkelt söka upp en äldre faktura.

•Enklare betalningskolumn – Leverantörsfakturor samt skatt/moms i lättöverskådlig uppdelning.

De nya funktionerna finns via inlogg på app.bolageriet.se istället för kund.bolageriet.se. (du använder samma inlämningsuppgifter som vanligt) Ingen information kommer att försvinna i samband med bytet och du kommer i en övergångsfas kunna använda båda sidorna men app.bolageriet.se är det inlogg du ska logga in med från och med nu.

När vi släcker kund.bolageriet.se kommer följande funktioner att släppas.
•Artikelregister vid fakturering.
•Inloggning via Mobilt-bankID samt i inlogget kunna växla mellan olika företag.

Under hösten kommer vi fortsätta utveckla flera nya funktioner för dig som klient som ska göra ditt företagande ännu enklare och smidigare.

Har du önskemål om nya funktioner? Maila dem till help@bolageriet.se, vi värderar din åsikt väldigt högt.

*Viktiga datum för dig som företagare i September.

12e September
*Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
*Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
*Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e September
*Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

MÅNADENS TIPS AUGUSTI 2019

Utdelning i AB - Så funkar det! / viktiga datum

Utdelning i ett aktiebolag kan göras efter att räkenskapsåret är slut och utdelningen sker alltid på skattade pengar – det vill säga – företagets resultat efter skatt. Skatten på det utdelade beloppet skiljer sig från vanlig löneskatt och viss utdelning kan ske till 20 % beskattning (ingen arbetsgivaravgift betalas på utdelningsbeloppet, som vid en vanlig löneutbetalning).

Hur mycket utdelning kan jag göra då?
Det beror givetvis på hur mycket vinst efter skatt ditt bolag gjorde under det föregående året men de finns två regler:

– Förenklingsregeln – innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp för hur mycket utdelning du kan göra, i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln
Under 2019 kan bolaget då dela ut upp till 171 875 :- (137 500 :- efter 20% skatt).

– Huvudregeln – Ger dig möjlighet att dela ut mer pengar. Detta kan du göra om du uppfyller spärrkravet som innebär att du (inkl löner för anställda) tar ut en årslön på minst:

375 000 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma eller 600 000 kr (utdelning 2019)
386 400 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma eller 618 240 kr (utdelning 2020)

Om kravet är uppfyllt så kan du då ta ut 50% av totalt utbetald lön i utdelning (exempel: 34 000 kr x 12 * 50% = 204 000 kr brutto)

Sparat utdelningsutrymme
Om du på grund av exempelvis för låg vinst inte kan ta ut hela maxbeloppet för utdelning i ditt bolag finns det möjlighet att spara mellanskillnaden till nästkommande år.

Viktiga datum för dig som företagare i augusti.

1e augusti
Inkomstdeklaration 2, elektronisk inlämning för hb & ab

19e augusti
•Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
•Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
•Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

26e augusti
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Kontakta oss för att få hjälp med din aktieutdelning. Träffa oss över en kaffe, ring eller mejla, vi finns här här för dig och för ditt företag.

MÅNADENS TIPS JULI 2019

Förberedelser semester / viktiga datum

Så förbereder du ditt företag inför semestern

+ Städa och sortera upp bland de senaste halvårets kvitton/fakturor och övriga papper.
+ Betala kommande fakturor som har förfallodatum under din ledighet
+ Planera kommande löneutbetalningar som infaller under din semesterperiod.
+ Aktivera auto-svar på mailen med liknande fras ”På semester, åter 6e augusti”.
+ Förbered återkomsten från semestern och höstens jobb genom att skapa en priolista över punkter som är viktigast att ta tag i efter din ledighet.
+ Kontakta kunder och leverantörer att kontoret kommer att vara obemannat under ett antal veckor.
+ Våga vara ledig under din ledighet, ut i solen och njut.

Viktiga datum för dig som företagare i juli.

1e juli
Inkomstdeklaration 2, 3 4 på blankett ska vara inskickad för hb & ab

12e juli
• Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
• Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
• Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juli
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Vara ledig i sommar? Vi hjälper dig att släppa administrationen!

MÅNADENS TIPS JUNI 2019

Sponsring / viktiga datum

Vad räknas sponsring i en skattepliktig fråga?

När ett företag betalar en summa pengar, ger varor eller tillhandahåller tjänster till t.ex ett annat influencers, privatperson eller idrottsanordningar i utbyte mot att denne visar upp företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang – räknas detta som sponsring – som kan vara en del av företagets marknadsföringsstrategi.

De delar av sponsringen som räknas som ”offentliggörande av reklam” är skattepliktiga. Det krävs en motprestation från den sponsrade personen genom t.ex att denne personen visar upp företagets logga för att marknadsföringsaktiviteten ska vara skattemässigt avdragsgill.

Överstiger sponsringen det reklamvärde som företaget får i utbyte, betraktas det istället som en icke avdragsgill gåva. Därför rekommenderas det att spara på marknadsföringsmaterial som te.x mässprogram, broschyrer eller skyltar.

Viktiga datum för dig som företagare i juni.

12e juni
• Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
• Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e juni
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

30 juni
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår. Gäller för aktiebolag/handelsbolag samt enskild firma.

Hör av dig med frågor kring tjänsteresor till oss!

MÅNADENS TIPS MAJ 2019

Tjänsteresor / semester / viktiga datum

Tjänsteresa utomlands – vad gäller?

Behöver du åka utomlands i företagets tjänst så är en av de viktigaste punkterna att beskriva syftet för resan för att den ska vara giltig att ta upp som en kostnad i företaget – du med egen firman kan alltså inte betala din privata semester med företaget – syftet kan till exempel vara att:

*sälja eller marknadsföra dina produkter
*representera företaget på en mässa
*träffa potentiella kunder eller leverantörer
*gå en kurs (här måste du påvisa att kursen är till ekonomisk nytta för bolaget)

Om du är på tjänsteresa i företagets tjänst är du även berättigad till traktamente. Det är i grunden samma regler som gäller för traktamente om du är anställd som om du driver eget. Traktamentet ska gälla för ökade levnadsomkostnader när du reser för företagets räkning och övernattar. För inkomståret 2019 är maximibeloppet 230 kr per heldag och 115 kr för halvdag. För att få rätt till avdrag för traktamente måste tjänsteresan slutdestination vara mer än 50 km från din bostad och tjänsteställe samt innebära en övernattning.

Börjat att planera sommarens semester? Detta gäller som egen företagare

Det är olika regler som gäller om du är anställd i ditt egna aktiebolag eller om du driver egen firma. Vid aktiebolag kan du ta ut semester och semesterlön som via en vanlig anställning. Vid enskild firma har du ingen möjlighet att ta ut betald semester.

Viktiga datum för dig som företagare i maj.

2a maj
• Enskild firma: Inkomstdeklaration 1 ska vara inskickad.

13e maj
• Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
• Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
• Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

27e maj
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Hör av dig med frågor kring tjänsteresor till oss!

MÅNADENS TIPS APRIL 2019

Dags att deklarera!

Det är dags att sammanställa och skicka in deklarationen för 2019. Vi har denna månad listat användbara tips och svar på vanliga funderingar kring detta ämne här nedanför:

Deklarera som företagare?

Företagare ska precis som privatpersoner också inkomstdeklarera,
dock är det olika deklarationer beroende på vilken bolagsform du har. Nedan ser du vilken inkomstdeklaration som gäller för vilken bolagsform:

– Inkomstdeklaration 2 gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar.
– Inkomstdeklaration 3 gäller för stiftelser och ideella föreningar.
– Inkomstdeklaration 4 gäller för handelsbolag.

Moms i enskild firma?

Redovisar du moms en gång per år – förutsatt att du inte haft någon handel med utlandet – skall du deklarera momsen senast den 13e maj.

Hur används rapporterna från bokföringen i deklarationen?

• Resultatrapporten i din bokföring visar vilka kostnader och intäkter du har haft i firman under det föregående året och skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna är din vinst eller förlust i bolaget.
• Balansrapporten visar företagets tillgångar, egna kapital och skulder. De utgående balanserna från det föregående året blir med andra ord de ingående balanserna i det kommande räkenskapsåret som används i deklarationen.

Viktiga datum för dig som företagare i april.

12e April
• Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
• Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
• Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e April
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Hör av dig med frågor kring bokföring till oss!

MÅNADENS TIPS MARS 2019

Deklaration 2019

I mars månad är det dags att börja samla ihop all information kring deklarationen 2019. Här nedan har vi samlat några användbara avdrag för dig som driver eget företag:

Bilersättning

Många företagare använder sin egna bil i verksamheten. Exempelvis måste du ta dig till ett kundmöte. När du gör den typen av resor med din egna bil får du göra ett avdrag på 18,5 kr/mil. Du redovisar alltså inte ett eventuellt bensinkvitto. För aktiebolag behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter för milersättningen. För enskild näringsverksamhet & handelsbolag gör avdraget så att skatt och dina egenavgifter sjunker i bolaget.

Friskvårdsbidrag

Driver du ett aktiebolag kan du dra av ditt gymkort och flertalet andra aktiviteter. Numer godkänner Skatteverket även att dyrare sporter – som inte överstiger ett värde på 5000 – kan dras av som friskvårdsbidrag. Driver du en enskilda firma kan du dock inte dra av för friskvård.

Kontor hemma

Som egen företagare spenderar du säkert mycket arbetstid i hemmet. Du får göra avdrag för arbetsrum hemma, men det gäller olika beroende på vilken företagsform du har;

Enskild firma
Du får göra schablonavdrag för arbetsytan i ditt egna hem. 4000 kr per år får dras av om det sker i din egna eller din partners bostad förutsatt att det är en hyres- eller bostadsrätt. För att få göra avdraget måste du ha arbetat i hemmet minst 800 timmar.
Det motsvarar cirka 15 timmar i veckan. Om du gör schablonavdrag får du inte dra av andra kostnader som värme, el eller hyra. De ingår i schablonavdraget. Bor du i en villa får du göra detta schablonavdrag på 2000 kr istället.

Aktiebolag
Om du däremot har ett aktiebolag är du istället anställd av bolaget. Då har du inte rätt till samma avdrag. Arbetsrummet måste kunna anses inte vara en del I bostadsutrymmet. Det ska även vara inrett på ett sett som förhindrar det att användas i andra bostadsändamål. För ett riktigt arbetsutrymme får du göra avdrag för el, värme
och hyra. Däremot kan det vara viktigt att tänka på att du kan anses ha en skattepliktig förmån.

Traktamente som företagare

Det är i grunden samma regler som gäller för traktamente om du är anställd som om du driver eget. Traktamentet ska gälla för ökade levnadsomkostnader när du reser för företagets räkning och övernattar. För inkomståret 2019 är maximibeloppet 230 kr per heldag och 115 kr för halvdag. För att få rätt till avdrag för traktamente måste tjänsteresan slutdestination vara mer än 50 km från din bostad och tjänsteställe samt innebära en övernattning.

Viktiga datum för dig som företagare i mars.

12e Mars
• Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
• Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
• Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

20e Mars
Deklarationsportalen för enskilda firmor öppnar.

25e Mars
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Bolageriet hjälper dig med alla frågor kring deklarationen 2019

MÅNADENS TIPS FEBRUARI 2019

Vabba som egenföretagare - så gör du / Viktiga datum

Vabba som egenföretagare – så gör du

Egenföretagare har samma rättigheter som en anställd till att få ersättning från försäkringskassan vid vård av sjukt barn (VAB), men din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas bara på olika sätt:
I en enskild firma samt handelsbolag beräknas din SGI på den vinst som ditt företag har gjort före skatt. Om din firma inte är äldre än två år kan din SGI beräknas efter hur stor lönen varit om du istället varit anställd i den bransch som företaget bedriver verksamhet i. I ett Aktiebolag beräknas din SGI istället på den lön som du haft (som det räknas ut som en vanlig anställning). Ersättningen ligger på cirka 80% av din inkomst oavsett vilken företagsform du bedriver.

Viktiga datum för dig som företagare i februari.

4e Feb
Inkomstdeklaration 2 öppnar för aktiebolag & handelsbolag.

12e Feb
• Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
• Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
• Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e Feb
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

Hör av dig så hjälper vi dig

MÅNADENS TIPS JANUARI 2019

Nya lagar för företagare 2019 / Viktiga datum

Nya regler om karensavdrag

Karensdagen blir istället ett ”karensavdrag”. För dig som företagare innebär detta att uträkningen av karens vid sjukdom blir annorlunda:

Tidigare såg det ut: under de första 14 dagarna av en sjukperiod ska arbetsgivaren betala sjuklön på 80 % av den lön samt andra anställningsförmåner som den anställde får via sin arbetsplats.
De nya reglerna om karensavdrag räknas istället ut via en genomsnittlig veckoinkomst och 20 % av den summan blir den nya sjuklönen. Så istället för att räkna sjuklönen på en månadslön räknas nu detta ut med en veckolön.

Brytpunkten för statlig skatt höjs

Vilket betyder att man kan tjäna upp till 41 999 kronor per månad innan man blir tvungen att betala statlig skatt (nya brytpunkten är alltså 42 000 kr/månad). De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider brytpunkten på grund av skatteförmånliga skäl.

Viktiga datum för dig som företagare i januari.

17e Januari
• Moms- & arbetsgivardeklaration för aktiebolag, handelsbolag & enskild firma.
• Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter (gäller för alla bolagsformer).
• Skattedeklaration samt moms på skattekontot för aktiebolag, handelsbolag samt enskild firma – gäller endast företag med momsredovisning varje månad.

25e Januari
Periodisk sammanställning för EU-moms via e-tjänst. Berör aktiebolag, handelsbolag och enskild firma. Detta gäller om du säljer varor till annat eu-land eller säljer tjänster och kvartalsredovisning av den periodiska sammanställningen.

31e Januari
Sista dag att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2018.

Kontakta oss för att få reda på de nya lagarna 2019

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.