Debet hit och kredit dit

Bokföring är ett måste. Dock behöver du inte sköta den själv. Som kund hos oss lämnar du över ansvaret och behöver inte längre fundera på kontoplaner, debet eller kredit. Bolageriet gör detta åt dig. Det enda vi vill att du gör är att lämna över dina underlag till oss så ser vi till att bokföringen är up-to date och förvaras enligt rådande lagar och regler.